Kategorije kurseva

Tesla Info Kup 
 Tesla Info KupPristup kursu je dozvoljen gostimaRezime
Opšti predmeti 

Prvi razred 
 Srpski jezik i književnost IRezime
 Francuski jezik IRezime
 Matematika I

Drugi razred 
 Srpski jezik i književnost IIRezime

Treći razred 
 Srpski jezik i književnost IIIRezime
 Francuski jezik IIIRezime

Četrvrti razred 
 Srpski jezik i književnost IVRezime
 Francuski jezik IVRezime
 Ekonomika i organizacija preduzećaRezime
 FilozofijaRezime
Stručni predmeti 

Prvi razred 
 Osnove elektrotehnike IRezime
 Računarska grafika i multimedijaRezime
 Računarsto i informatikaRezime
 Tehničko crtanjeRezime

Drugi razred 
 Osnove elektrotehnike IIRezime
 Primena računara u elektrotehniciRezime
 Elektronika I - TRezime
 Programiranje IIRezime
 Osnove telekomunikacijaRezime
 Električne instalacije IIRezime
 Osnove mašinstva IIRezime

Treći razred 
 Elektronika IIIRezime
 Digitalna elektronikaRezime
 Programiranje IIIRezime
 Računari IIIRezime
 Računari i programiranjeRezime
 Energetska elektronikaRezime
 Električne mašine IIIRezime
 Osnove mašinstva IIIRezime
 Električne instalacije IIIRezime
 Praktična nastava

Četvrti razred 
 Programiranje IVRezime
 Računari IVRezime
 Računarske mreže i komunikacijeRezime
 Osnove automatskog upravljanja - TRezime
 MikroprocesoriRezime
 Visokofrekvencijska elektronikaRezime
 Električne mašine IVRezime
 Elektromotorni pogonRezime
 Projektovanje električnih instalacija i osvetljenjaRezime
 Električne mreže IVRezime
 Obnovljivi izvori energijeRezime
 Praktična nastava
Mehatronika 

Prvi razred 
 Fizika 2014-15Rezime
 Elektrotehnika sa merenjima IRezime
 MehanikaPristup kursu je dozvoljen gostimaOvaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upisRezime
 Tehničko crtanjeRezime

Drugi razred 
 Elektrotehnika sa merenjima IIRezime
 ElektronikaRezime
 Programiranje IIRezime
 Hidraulične i pneumatske komponentePristup kursu je dozvoljen gostimaOvaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upisRezime
 Tehnička mehanika sa mehanizmimaRezime

Treći razred 
 Hidraulični i pneumatski sistemiPristup kursu je dozvoljen gostimaOvaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upisRezime
 Digitalna elektronikaRezime
 MikrokontroleriPristup kursu je dozvoljen gostimaRezime
 Merni pretvaračiRezime
 Električni pogon i oprema u mehatroniciRezime

Četvrti razred 
 Testiranje i diagnostika mehatronskih sistemaPristup kursu je dozvoljen gostimaOvaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upisRezime
 Programabilni logički kontroleriRezime
 Mehatronski sistemiRezime
 Matematika IV (2011-12)Pristup kursu je dozvoljen gostimaOvaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upisRezime

Izborni predmeti 
 RobotikaRezime
Informacione tehnologije 

Prvi razred 
 Matematika I
 Fizika 2017/18.g.
 ProgramiranjePristup kursu je dozvoljen gostimaRezime
 Računarska grafika i multimedija
 Praktična nastava
 IstorijaPristup kursu je dozvoljen gostima
 Matematika I (2012-13)/2016/2017 Pristup kursu je dozvoljen gostima
 Programiranje (prethodne školske god.)Ovaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upisRezime

Drugi razred 
 Matematika II (2017/2018.)Pristup kursu je dozvoljen gostima
 Programiranje
 WEB dizajn
 Računarski hardver
 Aplikativni programi
 Elektrotehnika 2
 Elektronika
 Praktična nastava
 Umetnost
 Programiranje (prethodne školske god.)Ovaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upisRezime

Treći razred 
 Softverski multimedijalni alati
 Programiranje
 WEB programiranje
 Informacioni sistemi i baze podataka
 Operativni sistemi
 Računarske mreže i komunikacije
 Matematika III
 Algebra sa analitičkom geometrijom
 Sociologija sa pravima građana
 Etika
 Programiranje (prethodne školske god.)Ovaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upisRezime

Četvrti razred 
 Matematika
 Programiranje
 Web programiranje
 Internet tehnologije i servisi
 Zaštita informacionih sistema
 Elektronsko poslovanje
 Tehnička dokumentacija
 Preduzetništvo
 Jednačine, diferencijalni i integralni račun
 Filozofija
Sekcije 
Obuka za nastavnike 
 Obuke nastavnike u okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanjaPristup kursu je dozvoljen gostimaOvaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upisRezime