Električne mašine III
(elmas3)

Električne mašine sa ispitivanjem - III razred, jake struje