Električne mašine IV
(elmas4)

Električne mašine sa ispitivanjem - IV razred, jake struje