Računarske mreže i komunikacije
(RMiK)

Računarske mreže i komunikacije - IV razred, elektrotehničar računara