Računari IV
(rac4)

Računari - IV razred, elektrotehničar računara