Ekonomika i organizacija preduzeća
(EOP)

Ekonomika i organizacija preduzeća - IV razred, svi obrazovni profili