Detalji i predmeti novog obrazovnog profila

Novi obrazovni profil:

Elektrotehničar informacionih tehnologija

-ogled-

 

Odlukom Konkursne komisije Ministarstva prosvete odobreno je proširenje ranije objavljenog Konkursa za upis učenika u srednje škole za školsku 2012./2013. godinu novim obrazovnim profilom - Elektrotehničar informacionih tehnologija - ogled.

Novi obrazovni profil je razvijen kao odgovor na potrebe savremenog društva čije se funkcionisanje, ni u kom domenu ne može zamisliti bez kontinuirane i intenzivne primene informacionih i komunikacionih tehnologija.

Naša škola je jedna od tri škole koje su učestvovale u razvoju ovog obrazovnog profila i od naredne školske 2012./2013. godine školovaćemo jedno odeljenje (24 učenika) budućih elektrotehničara informacionih tehnologija.

Školovanjem na ovom obrazovnom profilu učenici stiču sledeće radne kompetencije:

  • Postаvljаnje i održаvаnje operаtivnog sistemа rаčunаrа
  • Kreirаnje, održаvаnje, аžurirаnje sаdržаjа i proverа sigurnosti plаtformi zа Internet servise
  • Izrаdа desktop аplikacijа
  • Izrаdа stаtičkih i dinаmičkih veb prezentаcije i veb аplikаcijа i njihovo implementirаnje
  • Kreirаnje, modelovаnje i rаzvijаnje bаzа podаtаkа
  • Održаvаnje i proverа sigurnosti informаcionih sistemа

Imajući u vidu zahteve tržišta rada, a pre svega njihovu promenljivost, savladavanjem predviđenih sadržaja učenici se osposobljavaju ne samo da odogovore trenutnim potrebama tržišta rada, već i za dalje napredovanje u duhu pricipa kontinuiranog obrazovanja i usavršavanja.

Učenici će sticati predviđena znanja i ovladavati veštinama kroz sledeće obrazovne predmete:

Opšteobrazovni predmeti

I razred

II razred

III razred

IV razred

teorija

vežbe

teorija

vežbe

teorija

vežbe

teorija

vežbe

Srpski jezik i književnost

3

 

3

 

3

 

3

 

Strani jezik

2

 

2

 

2

 

2

 

Fizičko vaspitanje

2

 

2

 

2

 

2

 

Matematika

4

 

4

 

3

 

3

 

Računarstvo i informatika

 

2

 

 

 

 

 

 

Istorija

2

 

 

 

 

 

 

 

Fizika

2

 

 

 

 

 

 

 

Geografija

1

 

 

 

 

 

 

 

Hemija

2

 

 

 

 

 

 

 

Umetnost

 

 

1

 

 

 

 

 

Sociologija sa pravima građana

 

 

 

 

1

 

 

 

Etika

 

 

 

 

1

 

 

 

Obavezni stručni predmeti

I razred

II razred

III razred

IV razred

teorija

vežbe

teorija

vežbe

teorija

vežbe

teorija

vežbe

Osnove elektrotehnike

3

2

3

 

 

 

 

 

Elektronika

 

 

3

1

 

 

 

 

Računarska grafika i multimedija

 

2

 

 

 

 

 

 

Aplikativni pogrami

 

 

 

2

 

 

 

 

Računarski hardver

 

 

 

2

 

 

 

 

Web dizajn

 

 

 

2

 

 

 

 

Operativni sistemi

 

 

 

 

 

2

 

 

Računarske mreže i komunikacije

 

 

 

 

2

1

 

 

Programiranje

 

2

2

2

2

2

 

3

Veb programiranje

 

 

 

 

 

3

 

3

Informacioni sistemi i baze podataka

 

 

 

 

3

2

 

 

Zaštita informacionih sistema

 

 

 

 

 

 

2

1

Internet tehnologije i servisi

 

 

 

 

 

 

2

1

Elektronsko poslovanje

 

 

 

 

 

 

2

1

Tehnička dokumentacija

 

 

 

 

 

 

 

2

Preduzetništvo

 

 

 

 

 

 

 

2

Praktična nastava

 

2

 

2

 

 

 

 

Izborni predmeti

I razred

II razred

III razred

IV razred

teorija

vežbe

teorija

vežbe

teorija

vežbe

teorija

vežbe

Građansko vasp. / Verska nastava

1

 

1

 

1

 

1

 

Izborni predmet po programu ogleda

 

 

 

 

2

 

2

 

Iz grupe stručnih predmeta, na listi izbornih predmeta nalaze se Poslovne komunikacije, Primenjena elektronika, Softverski multimedijalni alati, Upravljanje projektima, Baze podataka i Računari u sistemima upravljanja.

Iz grupe opšteobrazovnih predmeta ponuđeni su sledeći izborni predmeti: Biologija, Muzička umetnost, Likovna kultura, Algebra sa analitičkom geometrijom, Jednačine, diferencijalni i integralni račun, Sociologija, Filozofija ili Fizika

Nastava stručnih predmeta se u velikoj meri izvodi kroz časove vežbi pri čijoj realizaciji se odeljenje deli na dve grupe. Rad sa manjim grupama učenika, u savremeno opremljenim laboratorijama i uz pomoć i nadzor kompetentnih nastavnika, preduslov su i garant ostvarenja postavljenih ciljeva obrazovanja. Završetkom školovanja na ovom oglednom profilu učenici uz diplomu stiču i dodatak diplomi o kompetencijama i kvalifikacijama za dalji rad.