Van Der Graf-ov generator

 

Radionica: Van De Graf-ov generator


Generator se satoji iz velikog šupljeg provodnika, približno sfernog oblika, koji je postavljen na šupljem izolatorskom stubu. Unutar izolatorskog stuba se nalazi gumena traka koja je navučena na dva obrtna valjka, od kojih se donji pokreće elektromotorom. Kaiš igra ulogu prenosne kuglice elektrostatičkog generatora za vrlo visoke napone. Pokretni beskonačni kaiš se električki opterećuje pomoću sistema šiljaka, koji su provodnom vezom povezani sa jednim polom električnog izvora. Napon izvora je obično 10.000 do 20.000 V. Nasuprot šiljcima, sa druge strane kaiša, nalazi se uzemljena metalna ploča koja povećava efekt šiljaka i tako povećava količinu elektriciteta koji sa šiljaka prelazi na pokretni kaiš. Kada naelektrisanja koja nosi kaiš naiđu ispred sistema šiljaka povezanog sa unutrašnjom površinom šuplje elektrode, zahvaljujući dejstvu šiljaka ona prelaze na šuplju elektrodu i lokalizuju se na njenoj spoljašnjoj površini.

 

Radionicu osmislili i realizovali:

Lazar Petrović, Jovan Krstić, Mladen Mihajlović, učenici II5 (Tehničar mehatronike), ETŠ -Nikola Tesla,

Radmila Mitić i Violeta Dimić, profesori stručnih predmeta ETŠ-Nikola Tesla, A.Medvedeva 18, Niš

Ljubodrag Dimić, INA Design & Engineering, Mileve Marić-Anštajn 13, Niš

 

Fotografije sa ove radionice možete pogledati u našoj galeriji slika.