Partnerstvo između švedske opštine Vaxjo i srpskih opština Kula, Varvarin i Niš

Opština Varvarin, Niš i Kula su odabrane da čine klaster na temu energetike i kao partner im je dodeljena opština Vaxjo. Stečena iskustva tokom realizacije partnerskih projekata treba da dovedu do primera dobre prakse drugim srpskim opštinama s` tim što će se koristiti od strane SKGO u njihovom dijalogu sa Vladom Republike Srbije. U okviru aktivnosti projekta su posetili našu školu u utorak 25.02.2014, kako bi kroz razmenu znanja i dobre prakse izradili uputstava, procedure, analize koje bi se primenile ubuduće u radu srpskih opština.

Švedska opština Vaxjo je prema BBC-u „najzelenija opština u Evropi“. To je grad u centralnoj Švedskoj okružen jezerima i šumom, ali ono po čemu su posebno poznati i zbog čega su mnoge delegacije sa svih strana sveta pohrlile u ovaj grad od oko 80.000 stanovnika je da oni žele da postanu nezavisni od upotrebe fosilnih goriva, tj. da se u potpunosti okrenu upotrebi obnovljivih izvora energije do 2030. godine. To su dobrim delom i učinili, pa sada udeo obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji učestvuje sa 60%. To su sve lokalni izvori energije što dodatno ojačava lokalnu ekonomiju.

 

Ostale fotografije možete pogledati ovde.