DOKUMENTA ŠKOLE

1. РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ:


2. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

3. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ШКОЛЕ

4. ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ:

5. НОРМАТИВНА АКТА:

6. ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

7. ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА