Javne nabavke

16. JAVNE NABAVKE ZA 2021. GODINU

15. JAVNE NABAVKE ZA 2020. GODINU

14. ORGANIZOVANJE EKSKURZIJE ZA UČENIKE TREĆEG RAZREDA ZA ŠKOLSKU 2019./2020. GODINU

13. IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI OŠTEĆENJA NA ZGRADI  ETŠ «NIKOLA TESLA» U NIŠU (septembar 2019)

12. OPREMANJE RAČUNARSKE UČIONICE NOVOIZGRAĐENOG SADRŽAJA ZA IZVOĐENJE PRAKTIČNE NASTAVE NA OBRAZOVNOM PROFILU ELEKTROTEHNIČAR INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA I ZA POTREBE VOĐENJA E-DNEVNIKA U ETŠ «NIKOLA TESLA» U NIŠU (septembar 2019)

11. ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA FASADNOJ STOLARIJI U ETŠ "NIKOLA TESLA" U NIŠU (decembar 2018)

10. IZVOĐENjE RADOVA NA UGRADNjI FASADNE STOLARIJE U ETŠ «NIKOLA TESLA» U NIŠU (novembar 2018)

9. OPREMA, ALATI I INSTRUMENTI ZA POTREBE PREDMETA OSNOVE PRAKTIČNIH VEŠTINA I PRAKTIČNE NASTAVE NA OBRAZOVNOM PROFILU ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENJA (oktobar 2018)

8. OPREMA, ALATI I INSTRUMENTI ZA REALIZACIJU ZAVRŠNOG ISPITA NA OBRAZOVNOM PROFILU ELEKTRIČAR (oktobar 2018)

7. ORGANIZOVANJE EKSKURIZIJE ZA UČENIKE TREĆEG I ČETVRTOG RAZREDA ZA ŠKOLSKU 2017./2018. GODINU

6. ORGANIZOVANJE EKSKURIZIJE ZA UČENIKE TREĆEG RAZREDA ZA ŠKOLSKU 2016./2017. GODINU

5. ALATI I INSTRUMENTI ZA REALIZACIJU NASTAVE NA OBRAZOVNOM PROFILU ELEKTRIČAR

4. OPREMA I ALATI ZA REALIZACIJU NASTAVE NA OBRAZOVNOM PROFILU ELEKTRIČAR

3. IZVOĐENJE VODOINSTALATERSKIH RADOVA U OBJEKTU U ETŠ „NIKOLA TESLA“ U NIŠU (404-1Ш/18-2016)

2. POPRAVKA KROVA NA OBJEKTU ETŠ "NIKOLA TESLA" U NIŠU - IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA

1. JAVNA NABAVKA DOBARA ELEKTRIČNE ENERGIJE