Javne nabavke

1. JAVNA NABAVKA DOBARA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

2. POPRAVKA KROVA NA OBJEKTU ETŠ "NIKOLA TESLA" U NIŠU - IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA

3. IZVOĐENJE VODOINSTALATERSKIH RADOVA U OBJEKTU U ETŠ „NIKOLA TESLA“ U NIŠU (404-1Ш/18-2016)

4. OPREMA I ALATI ZA REALIZACIJU NASTAVE NA OBRAZOVNOM PROFILU ELEKTRIČAR

5. ALATI I INSTRUMENTI ZA REALIZACIJU NASTAVE NA OBRAZOVNOM PROFILU ELEKTRIČAR

6. ORGANIZOVANJE EKSKURIZIJE ZA UČENIKE TREĆEG RAZREDA ZA ŠKOLSKU 2016./2017. GODINU

7. ORGANIZOVANJE EKSKURIZIJE ZA UČENIKE TREĆEG I ČETVRTOG RAZREDA ZA ŠKOLSKU 2017./2018. GODINU

8. OPREMA, ALATI I INSTRUMENTI ZA REALIZACIJU ZAVRŠNOG ISPITA NA  OBRAZOVNOM PROFILU ELEKTRIČAR (oktobar 2018)

9. OPREMA, ALATI I INSTRUMENTI ZA POTREBE PREDMETA OSNOVE PRAKTIČNIH VEŠTINA I PRAKTIČNE NASTAVE NA OBRAZOVNOM PROFILU ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENJA (oktobar 2018)

10. IZVOĐENjE RADOVA NA UGRADNjI FASADNE STOLARIJE U ETŠ «NIKOLA TESLA» U NIŠU (novembar 2018)

11. ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA FASADNOJ STOLARIJI U ETŠ "NIKOLA TESLA" U NIŠU (decembar 2018)