Saradnja sa IDEA-om

Učenički parlament je u decembru uspešno sproveo humanitarnu akciju. Tom prilikom su za decu lošeg materijalnog stanja, učenici i profesori naše škole prikupili garderobu i igračke. Ova akcija je izvedena u saradnji sa IDEA-om.

U februaru i martu održan je seminar pod nazivom Medijacija. Parlamentarci su prošli obuku iz oblasti nenasilne komunikacije konstruktivnog rešavanja konflikata medijacije kao oblika posredovanja u sukobu između dve ili više osoba. Obučeni vršnjački medijatori stekli su pravo da svoje znanje i veštine prenose ostalim učenicima.

Parlament učestvuje u pripremanju „Tesline nedelje“, a svi ostali planovi vezani su za sređivanje školskih prostorija.