NAJPRODUKTIVNIJA GODINA ZA PARLAMENTARCE, školska 2014/15

Parlamentarci su i ove školske 2014/15. godine pokazali veliku otvorenost i spremnost za učešće u brojnim akcijama.

Dve humanitarne akcije, učešće na seminarima, tribinama, organizovanje izleta, su samo neke od aktivnosti kojima se predstavnici učeničkog parlamenta mogu pohvaliti.

Prvo polugodište je uvek rezervisano za humanitarne akcije. Tako se i ove godine UP (učenički parlament) odlučio, ne za jednu, već za dve takve akcije. Prva je bila izvedena u školi „14. oktobar“ u saradnji sa bibliotečkom sekcijom. Uz pripremljen muzički program i slatke paketiće parlamentarci su organizovali druženje sa učenicima ove škole. Učenici su mogli da se upoznaju sa radom i specijalizovanim učionicama i radionicama škole. Utisak je da su njihova otvorenost i toplina ono što ih najviše krasi. Ovo je bio naš doprinos njihovom obeležavanju Dana škole.

Ubrzo, pred novogodišnje praznike, parlamentarci su još jednom pokazali da misle na najmlađe. Priprema paketića za decu iz „Svratišta“ je još jedna humanitarna akcija u ovoj školskoj godini.

Učešće na seminaru „Medijska pismenost“ zauzima posebno mesto u aktivnostima UP.         Parlamentarci su za svoje učešće zvanično pohvaljeni od voditelja seminara, a da su pohvale i zaslužili dokazuje i njihovo angažovanje u prenošenju stečenih znanja na učenike naše škole. Brojne radionice i predavanja koje je učenik Srđan Simić pripremio, ostvarile su svoj cilj.

Ništa manje značajno je i učešće na forumu o inkluziji. Ponovo, veliko angažovanje učenika Srđana Simića u projektu „Forumovanje o inkluziji“ gde je predstavljen rad parlamenta u konkretnim akcijama. Projekat se sastojao u izradi prezentacije kroz koju je predstavljena humanitarna akcija izvedena u školi „14. oktobar“ i ukazivanju na značaj uključivanja mladih u pružanju podrške deci sa invaliditetom.

Parlamentarci su aktivno učestvovali i u promociji škole.

Kao najlepša i najatraktivnija aktivnost je učešće na „Danima Sunca“, gde, tradicionalno već šestu godinu zaredom, svi predstavnici parlamenta nastoje da svojom transparentnošću i lepršavošću privuku pažnju na ovu manifestaciju. Ove godine izrađena je i maskota Sunčica, a zbog dobre medijske podrške maskota je bila „učesnik“ svih televizijskih gostovanja.

Ovim se ne završava rad parlamentaraca, jer će se još jednom ove školske godine pokazati na delu. Povodom „nedelje matematike“ u maju (24.05.), učenici će uzeti učešće u pružanju podrške i pomoći u radu deci sa smetnjama u razvoju.

koordinator  Aleksandra Lazović