Prevencija vršnjačkog nasilja

Vršnjačke edukacije u okviru projekta  „Prevencija – prevencija vršnjačkog nasilja među mladima “

u saradnji sa Neformalnom grupom građana Budi Muško Klub-Niš

Na poziv učeničkog parlamenta i uz dozvolu direkotra ETŠ “Nikola Tesla” Neformalna grupa građana Budi Muško Klub-Niš (BMK Niš)  je održala vršnjačke edukacije u okviru projekta „Prevencija – prevencija vršnjačkog nasilja među mladima “.  Radionice su bile održane 27.10. i 28.10.2015. godine u našoj školi.

Projekat je obuhvatio niz edukativnih radionica, u formi vršnjačkih edukacija za odabrane učenike iz škole. U okviru edukacija, koje su održane vršnjački edukatori, učenici su stekli osnovne veštine i znanja u oblasti prevencije nasilja, kao i načine za pravilno reagovanje u slučajevima vršnjačkog nasilja bilo da se ono dešava u školi ili van nje.

Radionice koje su se obrađivale u okviru edukacija bile su: „Šta je to što zovemo rod?“, „Ponašaj se kao muškarac, ponašaj se kao žena“, „Etiketiranje“, „Šta je nasilje?“, „Fizičko nasilje“, „Seksualno nasilje“, „Emocionalno/psihološko nasilje“, „Digitalno nasilje“, „Kako reagovati na nasilje? (pregovaračke veštine i prijavljivanje nasilja)“ i „Planiranje sajma predrasuda i stereotipa“.

Nakon edukacije polaznici su, zajedno sa vršnjačkim edukatorima, organizovali „sajam predrasuda i stereotipa“ 5.11.2015. godine u gimnaziji „Stevan Sremac”. Na taj način naša škola je uzela učešće na sajmu  koji je bio organizovan na nivou grada i na kom je učestvovao veliki broj Učeničkih  parlamenata.

Škola je u okviru ovog projekta dobila:

  1. 20 edukovanih učenika koji će znati kako da preventivno reaguju u slučajevima vršnjačkog nasilja,
  2. Formiran „Preventiva tim“ koji će kontinuirano raditi na promociji nenasilja i moći da radi na edukaciji ostalih učenika škole,
  3. Održan „Sajam predrasuda i stereotipa“,
  4. Kontinuiranu podršku Budi muško kluba Niš, usmerenu ka dodatnoj edukaciji i pružanju podrške prilikom realizacije aktivnosti „Preventiva timova“

Predsednik Učeničkog parlamenta

Srđan Simić