Konferencija učeničkih i studentskih radova

8th IEEESTEC Student Projects Conference - Konferencija učeničkih i studentskih radova

Na Elektronskom fakultetu u Nišu 28.11.2015.g. održana je 8. konferencija učeničkih i studentskih radova IEEESTEC Student Projects Conference. Konferenciju su svečano otvorili akademik prof.dr  Ninoslav Stojadinović, dekan Elektronskog fakulteta u Nišu, prof. dr Dragan Janković, i prodekan Elektronskog fakulteta u Nišu, prof. dr Zoran Perić. Na ovoj međunarodnoj konferenciji zapaženo učešće imala je i ETŠ "Nikola Tesla".

Od 64 rada, ekipa u sastavu učenika: Mihajlo Šutanovac, Stefan Stojiljkivić, Mladen Nikolić, Nikola Jevtović, Stefan Petković i Darko Mitić osvojila je 3. mesto u kategoriji radova za najbolju praktičnu realizaciju  Konstruisali su  LED CUBE 8x8x8 sa ciljem da prikaže sadržaj podataka nekog fajla. Pod rukovodstvom profesorke Violete Dimić, sistem je realizovan u školskoj radionici projektovanjem hardvera i pisanjem programa za uključenje led kocke.

 

Svi radovi su prezentovani kao poster radovi u holu Elektronskog fakulteta.  Pored mesta za postavljanje postera u četvoročasovnom radu, autori su koristili i ppt prezentacije, prikaz simulacija na računaru svojih maketa i gotovih proizvoda.

Jovan Krstić je učenik IV razreda smera Tehničar Mehatronike

Elektrotehničke škole “Nikola Tesla” u Nišu, наставник Данијела Стајић

Predstavljen je i rad WIFI web multisenzorski sistem u energetski efikasnim objektima. Sistem omogućava fleksibilnu integraciju više senzora na bazi CMOS tehnologije sa ESP8266 WiFi komunikacionim modulom.Korišćenje sistema se bazira na komunikaciji korisnika sa objektom upravljanjem na daljinu putam naprednih informacionih tehnologija.

Solarni pratilac je rad učenika F. Arsekića, Maksima Dimitrijevića, A Đenića, J. Jovanovića, N. Minića, B. Savića, i Đ. Stankovića. Pod mentorstvom profesorke Radmile Mitić učenici su konstruisali mehanizam sa ciljem maksimalne iskorišćenosti sunčeve energije. Rad je konstruisan u laboratorijskim uslovima korišćenjem Arduino Uno razvojnog okruženja. U radu je predstavlјen postupak realizacije Solarnog pratioca.

Sledeći naš rad Senzorska donatorska kutija.kojim su se predstavili učenici Jovan Manić,Đorđe Jović, Vladimir Veljković. Predrag Aleksov, Darko Mitić i Nikola Marinković, a pod vodjstvom profesorke Violete Dimić predstavlja rešenje problema vezanih za prikupljanje donacija na različitim okupljanjima organizovanm za to.

Veliko interesovanje izazvao je projekat Robot Bob. Intelitgentnog robota konstruisao je učenik Ilija Petković, koji osim što izvršava naredbe, može i samostalno da menja pravac kretanja kada naiđe na prepreku. Profesori koji su pratili rad ovog učenika su Nataša Milosavljević i  Radmila Mitić.

Učenik Lazar Stanković pod mentorstvom profesorke Radmile Mitić, izložio je svoj rad Zaštita od požara. Predstavio je model garaže koja ima ugrađen senzor rad za detekciju eksplozivnih i otrovnih plinova i gasova koji putem mikrokontrolera i mehaničkog sistema ventilacije štiti objekat od požara.

Ekipa naših najboljih učenika je nagrađena elektronskom opremom i  kompletima knjiga.

Želimo da u budućem radu budu još kreativniji i maštovitiji a profesorima koji su pratili rad ovih učenika da postižu još bolje rezultate.