OGLAS za izbor učenika generacije ETŠ “ Nikola Tesla “ Niš za školsku 2015/2016. godinu

Na osnovu Pravilnika o izboru učenika generacije, u skladu sa odlukom Nastavničkog veća o raspisivanju Oglasa za izbor učenika generacije ETŠ „Nikola Tesla“ u Nišu, na sedmoj sednici Nastavničkog veća od 19.04.2016. godine, raspisuje se:

OGLAS

za izbor učenika generacije ETŠ “ Nikola Tesla “ Niš za školsku 2015/2016. godinu:

 

 1. Pravo da bude izabran za učenika generacije ima svaki učenik završnog razreda koji ispunjava sledeće uslove:
  1. da je u toku školovanja imao odličan uspeh u svim razredima (sa prosečnom ocenom 5,00 u svim razredima sem u jednom gde je prosečna ocena najmanje 4,80),
  2. da je u toku školovanja imao primerno vladanje,
  3. da je u toku školovanja imao zapažene rezultate u slobodnim aktivnostima, takmičenjima, smotrama i drugim vannastavnim aktivnostima.
  4. Elementi koji se vrednuju pri rangiranju kandidata za učenika generacije su:
   1. uspeh u učenju i vladanju u toku školovanja,
   2. uspeh na takmičenjima u znanju iz pojedinih nastavnih predmeta, na konkursima, revijama, smotrama, izložbama i sportskim takmičenjima predviđenih Kalendarom takmičenja učenika srednjih škola,
   3. aktivnosti i doprinosi u radu sekcija škole predviđenih Godišnjim planom i programom,
   4. rukovođenje odelјenjskom zajednicom,
   5. rad u okviru Učeničkog parlamenta.
   6. Bodovanje  kandidata za učenika generacije vrši se na osnovu dokumenata i evidencije škole (potvrda, izjava nastavnika i drugo), diploma i zvaničnih Izveštaja organizatora takmičenja. Uz prijavu kandidati za učenika generacije su dužni dostaviti svu dokumentaciju s kojom raspolažu (diplome, uverenja, pohvale i druga priznanja koja su ostvarili). Uz prijavu, učenici prilažu i CV. Za svu dokumentaciju koja nedostaje kod učenika (pohvale, diplome, priznanja i sl.), učenici mogu potražiti kod pedagoga škole.
    Dokumentacija uz potpisanu prijavu se dostavlјa u originalu ili kopiji.
   7. Oglas je otvoren od dana isticanja na oglasnoj tabli, a datum objave je utorak, 26.04.2016. godine.

Oglas u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

Zadnji dan prijave na Oglas je petak 13.05.2015. godine.

 1. Prijave na Oglas za učenika generacije, koju lično potpisuje učenik, sa dokumentacijom traženom Oglasom, uz navođenje koju dokumentaciju predaju, dostavlјaju se u zatvorenoj koverti kod referenta za učenička pitanja škole sa naznakom „PRIJAVA ZA UČENIKA GENERACIJE za školsku 2015/2016. godinu“. Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime učenika i razred koji pohađa.

Neblagovremene i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.

Prijavni obrazac za Oglas može se preuzeti kod pedagoga i psihologa, odelјenjskog starešine ili na web-u.

 

Direktor škole

Nebojša Sokolović, dipl.inž.elektronike