Obaveštenje za vanredne učenike

Januarski ispitni rok odvijaće se po sledećem rasporedu:

Prijava ispita je od 09.01.2019. od 0900 - 1500

Raspored ispita biće istaknut 11.01.2019.

Ispiti su od 14.01. - 25.01.2019. godine