ELEKTROMONTER mreža i postrojenja - trogodišnji obrazovni profil

PO ZAVRŠETKU ŠKOLOVANJA, ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENJA ĆE BITI OBUČEN DA:

  • Izvodi elektromontažne radove na vodovima
  • Izvodi elektromontažne radove na elektroenergetskim postrojenjima
  • Izvodi priključenja na distributivnu mrežu

PREDNOSTI ŠKOLOVANJA PO OVOM MODELU

  • Intenzivna saradnja škole I kompanije u obuci učenika
  • Učenje kroz rad u kompanijama, na savremenim uređajima i uz podršku obučenih instruktora
  • Zanimanje traženo od strane poslodavca

Školovanje u profilu elektromonter mreža i postrojenja odvija se po obrazovnom modelu sa elementima dualnog obrazovanja. Smatra se da je dualno obrazovanje jedan od glavnih razloga za nisku stopu nezaposlenosti mladih u zemljama u kojima je razvijen ovaj sistem. Slično kao i u dualnom obrazovanju, jedan deo školovanja budućih elektromontera odvija se u školi, a drugi u kompaniji koja sarađuje sa školom. U školi đaci stiču opšte obrazovanje i stručna teorijska znanja, a prolaze i osnovnu praktičnu obuku, jedan dan nedeljno, tokom prve godine školovanja. Učenje kroz rad u kompaniji počinje od druge godine školovanja i realizuje se u drugoj godini dva dana, a u trećoj godini čak tri dana nedeljno.

Osim povećanog broja časova koje učenici provode na učenju kroz rad u kompaniji, i kvalitet njihove obuke je poboljšan. Naime, učenje kroz rad u kompanijama realizuje se na savremenim uređajima, uključivanjem učenika u proces rada i uz podršku instruktora koji su obučeni za rad sa mladima. Učenje kroz rad u kompaniji, u realnim radnim uslovima, pored sticanja stručnih veština, omogućava učenicima i usva- janje socijalnih veština kao što su komunikacija sa kolegama, odnos prema poslu i kompaniji, ponašanje na radnom mestu i slično. Kombinovanjem znanja koje stiču u školi, uz praktič- na znanja i veštine koje stiču u kompaniji, učenici se na pravi način osposobljavaju za potrebe privrede i time dobijaju bolje šanse za zaposlenje po završetku školovanja.

Obrazovni profil elektromonter mreža I postrojenja razvijen je u okviru projekta nemačko-srpske razvojne saradnje “Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji”. Uz podršku Vlade Savezne Republike Nemačke, projekat sprovode Ministarstvo prosvete, nauke I tehnološkog razvoja RS I Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Link ka flajeru za Elektromonter mreža i postrojenja

Očekujemo dodatak informacija o profilu...


Elektromonter mreža i postrojenja 15 učenika šifra : NINI SM 3E18S