Uprava

 

Nebojša Sokolović, dipl. ing. elektrotehnike

direktor škole

Tel: 018 / 588-583

 

Dejan Stamenković, dip. ing. mašinstva

pomoćnik direktora

Tel: 018 / 588-582

Tatjana Šubarević, dipl. ing. elektrotehnike

organizator praktične nastave

Tel: 018 / 588-582

 

Gordana Stepanović, dipl. pravnik

sekretar škole

Tel: 018 / 588-051

Ankica Janković

psiholog škole

Tel: 018 / 588-582 lok.18

Aleksandra Petković

pedagog škole

Tel: 018 / 588-582 lok.18