Obaveštenje o početku nastave na daljinu od 30.11.2020. do 18.12.2020.

Na osnovu Uputstva Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja od 27.11.2020. o organizaciji rada srednjih škola do kraja prvog polugodišta školske 2020/2021. godine, obaveštavamo vas da svi oblici nastave i učenja (teorijska nastava, laboratorijske vežbe i praktična nastava) počev od ponedeljka 30.11.2020. pa do petka 18.12.2020. se izvode na daljinu.

Prvo polugodište se završava 18.12.2020.god.

Raspored zvonjenja

- Raspored teorijske nastave

- Raspored časova vežbi

Nastava: Nastava će se odvijati prema novom rasporedu časova koji sadrži sve časove nastavnika (obavezne i izborne predmete). Čas traje 45 minuta. U jednoj smeni su svi razredi i počinju u isto vreme od 9 sati (raspored održavanja časova je u prilogu).

Radi obezebeđivanja kvaliteta nastave potrebno je da direktor, pomoćnik direktora i stručna služba imaju pristup časovima na daljinu.

Ocenjivanje: nastava na daljinu treba da omogući kontinuirano praćenje i ocenjivanje učeničkih postignuća (formativno i sumativno) korišćenjem savremene informaciono-komunikacione tehnologije.

Učenici mogu da dođu u školu da odgovaraju samo ukoliko smatraju da ima elemenata da poprave zaključnu ocenu. To rade u dogovoru sa nastavnikom.