Spisak Zaposlenih

Spisak zaposlenih u ETŠ "Nikola Tesla" Niš

Red. br. Prezime i ime

Radno mesto

Slika
Rukovodeće osoblje
1. Sokolović Nebojša direktor
2. Stamenković Dejan
pomoćnik direktora /nastavnik mašinske grupe predmeta
3. Petrović Bojko pomoćnik direktora /nastavnik fizičke kulture
Nastavno osoblje
1. Janković Ivana Nastavnik elektro grupe predmeta
2. Barton Jelena nastavnik srpskoj jezika i književnosti
3. Bogdanović Zagorka nastavnik ruskog jezika
4. Veljković Brankica
nastavnik srpskog jezika i književnosti
5. Božilović Marina nastavnik fizike
6. Branković Miodrag nastavnik praktične nastave
7. Veličković - Mitić Biljana nastavnik matematike
8. Dinić - Živanović Ivana nastavnik elektro grupe predmeta
9. Donkov Nada nastavnik francuskog jezika
10. Dunjić Olivera nastavnik elektro grupe predmeta
11. Đordević Branislava nastavnik filozofije
12. Živković Saša nastavnik elektro grupe predmeta
13. Zeljković - Kocić Snežana nastavnik matematike
14. Đorđević Milijanka nastavnik istorije
15. Jevtić Radoje nastavnik elektro grupe predmeta
16. Jovanović Ivana nastavnik hemije
17. Jovanović Snežana nastavnik elektro grupe predmeta
18. Jovanović Predrag nastavnik fizičkog vaspitanja
19. Milinčić Milena nastavnik elektro grupe predmeta
20. Kostić Zvonimir nastavnik ustava i prava gradana
21. Krstić Aleksandar nastavnik elektro grupe predmeta
22. Krstić Milena nastavnik elektro grupe predmeta
23. Krstić Saša nastavnik elektro grupe predmeta
24. Lazić Tamara nastavnik ekonomike i organ. pred.
25. Lazović Aleksandra nastavnik gradanskog vaspitanja
26. Malinić Mileta nastavnik fizike
27. Marjanović Saša nastavnik fizičkog vaspitanja
28. Marković Zoran nastavnik elektro grupe predmeta
29. Medenica Nataša nastavnik geografije
30. Mijalković Marina nastavnik elektro grupe predmeta
31. Milosavljević Dragan nastavnik elektro grupe predmeta
32. Mladenović Aleksandar nastavnik elektro grupe predmeta
33. Tošev Zoran nastavnik elektro grupe predmeta
34. Šumonja Sonja nastavnik matematike
35. Mitić Radmila nastavnik elektro grupe predmeta
36. Mitić Bojan
nastavnik elektro grupe predmeta
37. Milosavljević Nataša nastavnik elektro grupe predmeta
38. Milosavljević Zoran nastavnik elektro grupe predmeta
39. Nešić Verica nastavnik elektro grupe predmeta
40. Nikolić-Mitić Slađana nastavnik matematike
41. Ničković Jovan nastavnik elektro grupe predmeta
42. Dimić Violeta
nastavnik elektro grupe predmeta
43. Pantić Danijela nastavnik elektro grupe predmeta
44. Pavlović Dragan nastavnik mašinske grupe predmeta
45. Pejić Predrag nastavnik elektro grupe predmeta
46. Pejčić Miroslav nastavnik elektro grupe predmeta
47. Petrović Slaviša nastavnik elektro grupe predmeta
48. Pešev-Drndarević Valentina nastavnik elektro grupe predmeta
49. Pešić Andreja nastavnik elektro grupe predmeta
50. Pejić Slavica nastavnik biologije i građanskog vaspitanja
51. Rančić Radmila nastavnik srpskog jezika i književnosti
52. Petrović Milena nastavnik engleskog jezika
53. Petrović Milena nastavnik matematike
54. Popović Nataša nastavnik elektro grupe predmeta
55. Šubarević Tatjana nastavnik elektro grupe predmeta
56. Radivojević Dušanka nastavnik engleskog jezika
57. Randelović Momčilo nastavnik elektro grupe predmeta
58. Radović Snežana nastavnik sociologije i ustava i prava gradana
59. Robajac Aleksandar nastavnik elektro grupe predmeta
60. Stajić Danijela nastavnik elektro grupe predmeta
61. Stanojević Jasmina nastavnik srpskog jezika i književnosti
62. Sadiković Bojana nastavnik engleskog jezika
63. Micić Mladen
nastavnik elektro grupe predmeta
64. Stanković Ljiljana nastavnik engleskog jezika
65. Stefanović Biljana nastavnik srpskog jezika i književnosti
66. Lilić Nikola nastavnik elektro grupe predmeta
67. Stefanović Milena nastavnik engleskog jezika
68. Stojanović Goran nastavnik praktične nastave
69. Stojanović Vera nastavnik elektro grupe predmeta
70. Stojanović Biljana nastavnik matematike
71. Stojanović Mirjana nastavnik matematike
72. Stojadinović Radojka nastavnik elektro grupe predmeta
73. Malinić Emina nastavnik istorije
74. Trifunović Nataša nastavnik fizičkog vaspitanja
75. Radovanović Milica nastavnik likovne umetnosti
76. Cvetković Bojana nastavnik muzičke kulture
77. Mićović-Dubičanin Gordana nastavnik srpskog jezika i književnosti
78. Banković Dejan nastavnik elektro grupe predmeta
79. Čakar Danijela nastavnik mašinske grupe predmeta
80. Nikolić Irena nastavnik hemije
81. Pavlović V. Dragan nastavnik mašinske grupe predmeta
82. Milojković Bojan nastavnik mašinske grupe predmeta
83. Milkovski Zlatko veroučitelj
Osoblje stručnih službi
1. Anđelković Dejan Pomoćni nastavnik
2. Janković Ankica Psiholog
3. Stojiljković Jelena
Pedagog
4. Rančić Snežana Bibliotekar
5. Petrović Bojko Bibliotekar
Administrativno i finansijsko osoblje
1. Stepanović Gordana Sekretar
2. Stamenković Dragana
Administrativni radnik
3. Stevanović Snežana Šef računovodstva
4. Gašević Roberta Finansijsko-knjigovodstveni radnik
5. Zdravković Vanja Finansijsko-knjigovodstveni radnik
Tehničko-pomoćno osoblje
1. Đorđević Zoran Radnik na održavanju mašina u radionicama
2. Cekić Nenad Domar
3. Ilić Petar Domar
4. Cvijančević Marinela Spremačica
5. Žikić Vesna Spremačica
6. Marinković Violeta Spremačica
7. Milosavljević Bratislav Spremač
8. Mićić Jelena Spremačica
9. Apostolović Dušica Spremačica
10. Nedeljković Silvana Spremačica
11. Radulović Dragana Spremačica
12. Ristić Draginja Spremačica
13. Stojanović Brankica Spremačica
14. Mitrović Danijela Spremačica
15. Ilić LJiljana Spremačica