Učenički parlament

UČENIČKI PARLAMENT ETŠ „NIKOLA TESLA“  U NIŠU

Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“ oformila je Učenički parlament školske 2008./2009. godine.

Učenički Parlament predstavljaju učenici svih razreda, odnosno po dva učenika iz svakog odeljenja. Predsednik parlamenta je učenica četvrtog razreda Aleksandra Stojković, a potpresednik Nenad Nikolić, takođe učenik četvrtog razreda. Oba učenika imaju odličan uspeh, primerno vladanje i veliko učešće u vannastavnim aktivnostima. Njihovo prisustvo u radu Školskog odbora je redovno i obavezno.

Koordinatori Parlamenta su Nataša Medenica i Aleksandra Lazović, profesorke građanskog vaspitanja ETŠ „Nikola Tesla“. Od osnivanja Parlament je izneo nekoliko akcija i učestvovao na brojnim tribinama.

Prva akcija (školske 2008./2009.g) bila je humanitarnog karaktera, koja je imala za cilj da prikupimo što više novčanih sredstava za pomoć porodici Kocić iz Niša. Tom prilikom učenici su, u „Svetosavskom domu“ niške Eparhije,izveli priredbu, kojoj su se priključili i prijatelji Paramenta: KUD „Studena“ ,likovni umetnici grada Niša, pesnici i muzička grupa „Oranž bend“. Ova akcija je privukla i veliku medijsku pažnju, pa su parlamentarci imali prilike da u više navrata govore o istoj. Kako je porodica Kocić učestvovala u emisiji „Plesom do snova“, predstavnici Parlamenta su uzeli učešće i u ovoj akciji, gde su još jednom predstavili svoj rad.

Školske 2009./2010. Učenički parlament je organizovao humanitarnu akciju,koja je imala za cilj prikupljanje stvari za decu sa Kosova. Iste godine organizovali su manifestaciju „ Evropski dani sunca“ u parku Sveti Sava (05.05.2010.g), u cilju promovisanja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Od strane NVO „Centrala“ smo podržani da budemo nosioci ove manifestacije u Nišavskom regionu. Manifestaciji su se priključili Elektronski, Mašinski i Prirodno-matematički fakultet kao i brojni privredni partneri škole , muzička grupa „La Kampanela“ i opština Medijana. Sredinom maja učestvovali smo i na sajmu u Hali Čair, gde smo promovisali naš rad na obnovnjivim izvorima energije i zaštiti životne sredine.

Od početka ove školske godine parlamentarci su učestvovali na „Prvom forumu o energetskom menadžmentu na lokalnom nivou- Centralne i jugoistočne Evrope“ u hotelu Nais a u organizaciji CEDEF-a,i imali priliku da pretstave svoj rad, kao i direktor škole koji je učestvovao u radu jedne od sesija pod nazivom „podizanje svesti i proaktivno uključivanje građana“.

Predstavnici Parlamenta redovno učestvuju na brojnim tribinama u organizaciji parlamentaraca drugih škola (bolesti zavisnosti, polno prenosive bolesti, zdravlje zuba...). U toku je priprema obeležavanja svetskog Dana borbe protiv side. Učenici će u saradnji sa omladinskim informativnim centrom održati nekoliko predavanja o prevenciji i opasnosti ove bolesti, a pored učenika naše škole prisustvovaće i parlamentarci drugih srednjih škola iz Niša kao i brojni mediji.