Raspored vanrednih ispita - APRIL 2018.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА ЗА

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018.

- трећи и четврти степен -


Пријава завршних и матурских испита до 16.04.2018.

Испити су од 17.04. до 20.04. по посебном распореду.

Р.бр.

П р е д м е т

Датум

пoлагања

испита

Време

Испитна комисија

1.

Српски језик и књижевност

12.04.

1200

Бартон Јелена

Станојевић Јасмина

2.

Енглески језик

16.04. 1130

Радивојевић Душанка

Петровић Милена

3.

Руски језикВучковић Славиша

Донков Нада

4.

Француски језикДонков Нада

Вучковић Славиша

5.

Немачки језик
6.

Математика

13.04.

1330

Митић НИколић Слађана

Стојановић Мирјана

7.

Физичко васпитањеМарјановић Саша

Јовановић Предраг

8.

Историјa

13.04.

1230

Стојковић Милица

Стамболић Бранкица

9.

Физика

 

 

Малинић  Милета

Божиловић  Марина

10.

ХемијаЈовановић  Ивана

Божиловић   Марина

11.

Биологија

Екологија и заштита животне средине

11.04.

1130

Пејић Славица

Меденица Наташа

12.

ГеографијаМеденица Наташа

Пејић  Славица

13.

Музичка уметност

 

 

Станковић Клара

Милетић Стојичић Ана

14.

Ликовна култураМилетић-Стојичић Ана

Станковић Клара

15.

Социологија

 

 

Радовић Снежана

Ђорђевић Бранислава

16.

Филозофија

12.04.

1200

Ђорђевић Бранислава

Радовић Снежана

17.

Устав и право грађана

 


Радовић  Снежана

Костић  Звонимир

18.

Економика и организација предузећа

 

Лазић Тамара

Радовић Снежана

18а.

Предузетништво

17.04.

1130

Лазић Тамара

Радовић Снежана

19.

Основи електротехнике   1 - Т   смер

 


Стојановић  Вера

Пантић Данијела

20.

Основи електротехнике   1 -  Е   смерПантић  Данијела

Стојановић Вера

21.

Техничко цртање са нац.геометријомМилинчић Милена

Милојковић Бојан

22.

Рачунарска графика и Мултимедија

16.04.

1200

Мијалковић Марина

Динић Живановић Ивана

23.

Рачунарство и информатикаРобајац Александар

Стојановић Вера

24.

Основи електротехникe 2 - Т смерСтојадиновић Радојка

Митић Радмила

25.

Основи електротехнике 2 - Е смер

12.04.
1200

Стојадиновић Радојка

Митић Радмила

26.

Елекротехнички материјалиМилосављевић Наташа

Пантић Данијела

27.

Примена рачунара у електротехници

19.04.

1200

Нешић Верица

Робајац Александар

28.

Електрична мерења – Т  смер

 

 

Пејић Предраг

Живковић Саша

29.

Електрична мерења – Е смерЖивковић Саша

Пејић Предраг

30.

Електроника 1 Т-смерМилосављевић Зоран

Стојадиновић  Радојка

31.

Електроника 1 Е-смерЈовановић Снежана

Шубаревић Татјана

32.

Програмирање (II разред)

 

 

Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

33.

Програмирање (III разред)Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

34.

Програмирање (IV разред)


Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

35.

Рачунари (III разред)

11.04. 1230

Танасковић Наташа

Пешев Валентина

36.

Рачунари (IV разред)


Пешев Валентина

Митић Бојан

37.

Рачунарске мреже и комуникацијаДимић Виолета

Пешић Андреја

38.

Мерења у електронициЈевтић Радоје

Пантић Данијела

39.

Дигитална електроника


Јовановић Снежана

Шубаревић Татјана

40.

Електроника 2

16.04.
1130

Милосављевић Зоран

Стојадиновић Радојка

41.

Рачунари и програмирањеПејчић Мирослав

Мијалковић Марина

42.

Основе телекомуникацијаПешић Андреја

Стојадиновић Радојка

43.

Електронски појачавачиМилосављевић Зоран

Динић-Живановић Ивана

44.

Микропроцесори са елементима програмирања


Дрндаревић Валентина

Динић-Живановић Ивана

45.

Високофрекфенцијска електроника


Шубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

46.

Електронски медицински уређајиМилосављевић Наташа

Мијалковић Марина

47.

Елементи аутоматизације 

Пешић Андреја

48.

Мерења у аутоматици


Пешић Андреја

Ничковић Јован

49.

Системи аутоматског управљања

Ничковић Јован

Пешић Андреја

50.

Рачунари у системима управљањаНичковић Јован

 

51.

Микроконтролери

 

Пешић Андреја

52.

Програмабилни логички контролериНичковић Јован

53.

Основе аутоматског управљања

- Т смер


Пешић Андреја

Ничковић Јован

54.

Основе аутоматског управљања

- Е смер

 

Ничковић Јован

Пешић Андреја

55.

Електричне инсталације и осветљење

13.04.

1230

Марковић Зоран

Крстић Александар

56.

Електроенергетика

20.04. 1130

Пејић Предраг

Живковић Саша

57.

Енергетска електроника

17.04.
1230

Марковић Зоран

Тошев Зоран

58.

Електроника у енергетициМарковић Зоран

Тошев Зоран

59.

Мерења у електроенергетициМилосављевић Драган

Пејић Предраг

60.

Електричне машине са испитивањем

20.04.

1130

Живковић Саша

Пејић Предраг

61.

Електричне машине са регулацијом моторног погона

Пејић Предраг

Живковић Саша

62.

Електротермички уређаји

13.04.
1200

Петровић Славиша

Тошев Зоран

63.

Расхладни уређаји

19.04. 1230

Петровић Славиша

Тошев Зоран

64.

Електричне мреже


Марковић Зоран

Милинчић Милена

65.

Електрична постројења

16.04. 1200

Дуњић Оливера

Петровић Славиша

66.

Основе машинства

11.04.
1100

Стаменковић Дејан

Павловић Драган

67.

Електрично покретањеТошев Зоран

Крстић Саша

68.

Управљање електромоторним погоном


Крстић Саша

Тошев Зоран

69.

Електромоторни погонМилосављевић Драган

Пејић Предраг

70.

Обновљиви извори енергијеМилосављевић Драган

Живковић Саша

71.

Пројектовање електричних инсталација


Крстић  Александар

Марковић Зоран

72.

Практична настава

(1. разред)

12.04. 1230

Илић Бобан

Стојановић Горан

73.

Практична настава

Т смер - 2. разред


 

Милосављевић Наташа

Динић Живановић Ивана

74.

Практична настава

Е смер - 2. разред

12.04.
1230

Илић Бобан

Крстић Саша

75.

Практична настава

Е смер - 3. разред

12.04.

1230

Илић Бобан

Крстић Саша

76.

Основе практичних вештина


 

Илић Бобан

Стојановић Горан

77.

Грађанско васпитање

12.04.
1230

Лазовић Александра

Ђокић Марина

78.

Верска настава

25.01.
1400

Ђокић Марина

Лазовић Александра

79.

Механика

11.04. 1100

Стаменковић Дејан

Шубаревић Предраг

80.

Мехатронски системи

11.04. 1100

Павловић Драган

Шубаревић Предраг

New layer...
New layer...
N