Raspored vanrednih ispita - JANUAR 2021.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА (ШКОЛСКЕ 2020/2021.)

- трећи и четврти степен -

испитни рок: ЈАНУАР

 

 

Р.бр.

П р е д м е т

Датум

пoлагања

испита

Време

Испитна комисија

1.

Српски језик и књижевност

22.01.

1030

Станојевић Јасмина

Вељковић Бранкица

2.

Енглески језик

22.01. 1300

Садиковић Бојана

Митић Јелена

3.

Руски језик
4.

Француски језик


Ангажовање из друге школе

5.

Немачки језик
6.

Математика

26.01.

1400

Шумаоња Соња

Величковић БИљана

7.

Физичко васпитање


Трифуновић Наташа

Јовановић Предраг

8.

Историјa

 


Стојковић Милица

Стамболић Бранкица

9.

Физика

 

Божиловић  Марина

Јовановић  Данијела

10.

Хемија

25.01. 1210

Јовановић Ивана

Божиловић Марина

11.

Биологија

Екологија и заштита животне средине

25.01. 1400

Пејић Славица

Меденица Наташа

12.

Географија


Меденица Наташа

Пејић  Славица

13.

Музичка уметност

28.01.

1045

Петровић-Крстић Милена

Радовановић Милица

14.

Ликовна култураРадовановић Милица

Петровић-Крстић Марина

15.

Социологија

 


Лазовић Александра

Божиловић Јелена

16.

Филозофија

25.01.

1315

Божиловић Јелена

Лазовић Алексадра

17.

Устав и право грађана

29.01.

1430

Лазовић Алексадра

Божиловић Јелена

18.

Економика и организација предузећа

 


Лазић Тамара

Лазовић Александра

19.

ПредузетништвоЛазић Тамара

Митић Бојан

20.

Основи електротехнике   1

25.01.

1030

Стојановић Вера

Митић Радмила

21.

Основи електротехнике   2Митић Радмила

Стојановић Вера

22.

Техничко цртање са нац.геометријом

29.01. 1300

Стаменковић Дејан

Митић Бојан

23.

Рачунарска графика и Мултимедија

26.01.

1100

Динић Живановић Ивана

Робајац Александар

24.

Рачунарство и информатика

28.01. 1100

Динић Живановић Ивана

Стајић Данијела

25.

Електроника 1

03.02.

1100

Милосављевић Зоран

Шубаревић Татјана

26.

Електрична мерења


Пејић Предраг

Костић Марина

27.

Елекротехнички материјали


Милосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

28.

Примена рачунара у електротехници

 

Нешић Верица

Робајац Александар

29.

Програмирање (II разред)

 


Стајић Данијела

Крстић Милена

30.

Програмирање (III разред)


Стајић Данијела

Крстић Милена

31.

Програмирање (IV разред)

21.01
1030

Стајић Данијела

Крстић Милена

32.

Рачунари (III разред)Маринковић Миодраг

Пешев Валентина

33.

Рачунари (IV разред)


Пешев Валентина

Маринковић Миодраг

34.

Рачунарске мреже и комуникације


Димић Виолета

Пешић Андреја

35.

Мерења у електроници


Јевтић Радоје

Шубаревић Татјана

36.

Дигитална електроника


Шубаревић Татјана

Јевтић Радоје

37.

Електроника 2


Милосављевић Зоран

Шубаревић Татјана

38.

Рачунари и програмирање


Динић-Живановић Ивана

Младеновић Александар

39.

Основе телекомуникација


Шубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

40.

Електронски појачавачиМилосављевић Зоран

Динић-Живановић Ивана

41.

Микропроцесори са елементима програмирања


Дрндаревић Валентина

Динић-Живановић Ивана

42.

Високофрекфенцијска електроникаШубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

43.

Електронски медицински уређајиМилосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

44.

Елементи аутоматизације


Пешић Андреја

Шубаревић Татјана

45.

Мерења у аутоматици

 

Ничковић Јован

Пешић Андреја

46.

Системи аутоматског управљања


Ничковић Јован

Пешић Андреја

47.

Рачунари у системима управљања


Пешић Андреја

Ничковић Јован

48.

Микроконтролери

Пешић Андреја

Митић Радмила

49.

Програмабилни логички контролериШубаревић Предраг

Пешић Андреја

50.

Основе аутоматског управљања

25.01.
1030

Ничковић Јован

Маринковић Миодраг

51.

Електричне инсталације и осветљење

25.01.

1115

Крстић Александар

Марковић Зоран

52.

ЕлектроенергетикаКрстић Александар

Марковић Зоран

53.

Енергетска електроника


Марковић Зоран

Тошев Зоран

54.

Електроника у енергетициТошев Зоран

Марковић Зоран

55.

Мерења у електроенергетициПејић Предраг

Костић Марина

56.

Електричне машине са испитивањем

 

Живковић Саша

Пејић Предраг

57.

Електричне машине са регулацијом моторног погона


Пејић Предраг

Живковић Саша

58.

Електротермички уређаји


Петровић Славиша

Тошев Зоран

59.

Расхладни уређаји

03.02. 1200

Петровић Славиша

Тошев Зоран

60.

Електричне мрежеМарковић Зоран

Милинчић Милена

61.

Електрична постројења


Дуњић Оливера

Петровић Славиша

62.

Основе машинства


Стаменковић Дејан

Павловић Драган

63.

Електрично покретањеТошев Зоран

Крстић Саша

64.

Управљање електромоторним погоном


Крстић Саша

Тошев Зоран

65.

Електромоторни погон


Крстић  Александар

Живковић Саша

66.

Обновљиви извори енергије


Живковић Саша

Пејић Предраг

67.

Пројектовање електричних инсталација


Крстић  Александар

Марковић Зоран

68.

Практична настава 1. разред

03.02. 1030

Митић Бојан

Стојановић Горан

69.

Практична настава Т смер - 2. разред


 

Милосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

70.

Практична настава Е смер - 2. разред


Крстић Саша

Стојановић Горан

71.

Практична настава Е смер - 3. разредКрстић Саша

Стојановић Горан

72.

Грађанско васпитање

29.01.
1430

Лазовић Александра

Стојаковић Драган

73.

Верска настава


Стојаковић Драган

Лазовић Александра

74.

МеханикаСтаменковић Дејан

Шубаревић Предраг

75.

Мехатронски системиПавловић Драган

Шубаревић Предраг

76.

Увод у архитектуру рачунара


Маринковић МИодраг

Динић Живановић Ивана

77.

WEB програмирањеБанковић Дејан

Николић Јелена

78.

Техничка документацијаЈевтић Радоје

Младеновић Александар

79.

Интернет технологије и сервиси


Пешић Андреја

Димић Виолета

80.

Заштита информационих система


Младеновић Александар

Јевтић Радоје

81.

Електронско пословање


Робајац Александар

Динић Живановић Ивана

82.

Електромашинска припрема


Митић Бојан

Стојановић Горан

83.

Технички материјали


Милосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

84.

Базе података


Јанковић Ивана

Ђурђевић Маја

85.

Интернет технологије и сервиси


Пешић Андреја

Димић Виолета

86.

Практична настава ИТ

21.01. 1145

Банковић Дејан

Крстић Милена

87.

Рачунарски хардвер

29.01. 1130

Маринковић Миодраг

Јанковић Ивана

88.

Основе практичних вештина

03.02. 1030

Стојановић Горан

Илић Бобан

New layer...