Raspored vanrednih ispita - JUN 2 2020.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА (ШКОЛСКЕ 2019/2020.)

- трећи и четврти степен -

испитни рок: ЈУН 2

 

 

Р.бр.

П р е д м е т

Датум

пoлагања

испита

Време

Испитна комисија

1.

Српски језик и књижевност

 

 

Мићовић Гордана

Бартон Јелена

2.

Енглески језик

26.06. 1100

Стефановић Милена

Петровић Милена

3.

Руски језик
4.

Француски језикАнгажовање из друге школе

5.

Немачки језик
6.

Математика

24.06.

1030

Шумоња Соња

Величковић Биљана

7.

Физичко васпитањеТрифуновић Наташа

Јовановић Предраг

8.

Историјa

 


Стојковић Милица

Стамболић Бранкица

9.

Физика

24.06.

1130

Божиловић  Марина

Јовановић  Данијела

10.

Хемија


Јовановић Ивана

Божиловић Марина

11.

Биологија

Екологија и заштита животне срединеПејић Славица

Меденица Наташа

12.

ГеографијаМеденица Наташа

Пејић  Славица

13.

Музичка уметностПетровић-Крстић Милена

Радовановић Милица

14.

Ликовна култураРадовановић Милица

Петровић-Крстић Марина

15.

Социологија

 

Лазовић Александра

Божиловић Јелена

16.

Филозофија

 

Божиловић Јелена

Лазовић Алексадра

17.

Устав и право грађанаЛазовић Алексадра

Божиловић Јелена

18.

Економика и организација предузећаЛазић Тамара

Лазовић Александра

19.

ПредузетништвоЛазић Тамара

Митић Бојан

20.

Основи електротехнике   1

 


Стојановић Вера

Митић Радмила

21.

Основи електротехнике   2

30.06. 1100

Митић Радмила

Стојановић Вера

22.

Техничко цртање са нац.геометријом


Стаменковић Дејан

Митић Бојан

23.

Рачунарска графика и Мултимедија

 


Динић Живановић Ивана

Робајац Александар

24.

Рачунарство и информатикаДинић Живановић Ивана

Стајић Данијела

25.

Електроника 1

30.06.

1100

Милосављевић Зоран

Шубаревић Татјана

26.

Електрична мерењаЈовановић Снежана

Пејић Предраг

27.

Елекротехнички материјали

30.06. 1100

Милосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

28.

Примена рачунара у електротехници

 

 

Нешић Верица

Робајац Александар

29.

Програмирање (II разред)

 

Стајић Данијела

Крстић Милена

30.

Програмирање (III разред)Стајић Данијела

Крстић Милена

31.

Програмирање (IV разред)


Стајић Данијела

Крстић Милена

32.

Рачунари (III разред)Маринковић Миодраг

Пешев Валентина

33.

Рачунари (IV разред)


Пешев Валентина

Маринковић Миодраг

34.

Рачунарске мреже и комуникације


Димић Виолета

Пешић Андреја

35.

Мерења у електроници


Јевтић Радоје

Шубаревић Татјана

36.

Дигитална електроника


Шубаревић Татјана

Јевтић Радоје

37.

Електроника 2

30.06.
1100

Милосављевић Зоран

Шубаревић Татјана

38.

Рачунари и програмирање

24.06. 1100

Крстић Милена

Ранђеловић Момчило

39.

Основе телекомуникација


Шубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

40.

Електронски појачавачиМилосављевић Зоран

Динић-Живановић Ивана

41.

Микропроцесори са елементима програмирањаДрндаревић Валентина

Динић-Живановић Ивана

42.

Високофрекфенцијска електроникаШубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

43.

Електронски медицински уређајиМилосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

44.

Елементи аутоматизације


Ничковић Јован

Шубаревић Татјана

45.

Мерења у аутоматици


Пешић Андреја

Ничковић Јован

46.

Системи аутоматског управљања

Ничковић Јован

Пешић Андреја

47.

Рачунари у системима управљањаПешић Андреја

Ничковић Јован

48.

Микроконтролери

Пешић Андреја

Митић Радмила

49.

Програмабилни логички контролериШубаревић Предраг

Пешић Андреја

50.

Основе аутоматског управљањаНичковић Јован

Шубаревић Татјана

51.

Електричне инсталације и осветљењеКрстић Александар

Марковић Зоран

52.

ЕлектроенергетикаКрстић Александар

Марковић Зоран

53.

Енергетска електроника

29.06.
1030

Марковић Зоран

Тошев Зоран

54.

Електроника у енергетициТошев Зоран

Марковић Зоран

55.

Мерења у електроенергетициПејић Предраг

Костић Марина

56.

Електричне машине са испитивањем

26.06.

1100

Живковић Саша

Пејић Предраг

57.

Електричне машине са регулацијом моторног погона

Пејић Предраг

Живковић Саша

58.

Електротермички уређајиПетровић Славиша

Тошев Зоран

59.

Расхладни уређајиПетровић Славиша

Тошев Зоран

60.

Електричне мрежеМарковић Зоран

Милинчић Милена

61.

Електрична постројења

29.06. 1030

Дуњић Оливера

Петровић Славиша

62.

Основе машинстваСтаменковић Дејан

Павловић Драган

63.

Електрично покретањеТошев Зоран

Крстић Саша

64.

Управљање електромоторним погоном


Крстић Саша

Тошев Зоран

65.

Електромоторни погонКрстић  Александар

Живковић Саша

66.

Обновљиви извори енергије

25.06.
1100

Живковић Саша

Пејић Предраг

67.

Пројектовање електричних инсталацијаКрстић  Александар

Марковић Зоран

68.

Практична настава 1. разредМитић Бојан

Стојановић Горан

69.

Практична настава Т смер - 2. разред


 

Милосављевић Наташа

Митић Бојан

70.

Практична настава Е смер - 2. разредКрстић Саша

Стојановић Горан

71.

Практична настава Е смер - 3. разредКрстић Саша

Стојановић Горан

72.

Грађанско васпитање

30.06.
1100

Лазовић Александра

Стојаковић Драган

73.

Верска наставаСтојаковић Драган

Лазовић Александра

74.

МеханикаСтаменковић Дејан

Шубаревић Предраг

75.

Мехатронски системиПавловић Драган

Шубаревић Предраг

76.

Технички материјалиМилосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

77.

Електромашинска припремаМитић Бојан

Стојановић Горан

78.

Техничка документацијаЈевтић Радоје

Младеновић Александар

79

Интернет технологије и сервиси


Пешић Андреја

Димић Виолета

New layer...
New layer...