Raspored vanrednih ispita - OKTOBAR 2017.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА ЗА

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018.

- трећи и четврти степен -


Пријава завршног испита до 25.08. Испити су од понеделјка 28.08. по посебном распореду.

Пријава матурског испита од 24.08. Испити су од петка 25.08. по посебном распореду.

Р.бр.

П р е д м е т

Датум

пoлагања

испита

Време

Испитна комисија

1.

Српски језик и књижевност

02.11.

1300

Стефановић Биљана

Бартон Јелена

2.

Енглески језик

15.11. 1100

Стефановић Милена

Садиковић Бојана

3.

Руски језикБогдановић  Загорка

Донков Нада

4.

Француски језикДонков Нада

Богдановић Загорка

5.

Немачки језик
6.

Математика

08.11.

0930

Величковић Биљана

Стојановић Биљана

7.

Физичко васпитање

15.11. 1200

Трифуновић Наташа

Јовановић Предраг

8.

ИсторијaСтојковић Милица

Стамболић Бранкица

9.

Физика

03.11.

1400

Малинић  Милета

Божиловић  Марина

10.

ХемијаЈовановић  Ивана

Божиловић   Марина

11.

Биологија

Екологија и заштита животне срединеПејић Славица

Меденица Наташа

12.

Географија

06.11.

1130

Меденица Наташа

Пејић  Славица

13.

Музичка уметност

07.11.

1130

Станковић Клара

Милетић Стојичић Ана

14.

Ликовна култураМилетић-Стојичић Ана

Станковић Клара

15.

Социологија

 

 

Радовић Снежана

Ђорђевић Бранислава

16.

Филозофија

 

 

Ђорђевић Бранислава

Радовић Снежана

17.

Устав и право грађана

16.11.

1100

Радовић  Снежана

Костић  Звонимир

18.

Економика и организација предузећа

03.11.

1100

Лазић Тамара

Радовић Снежана

18а.

Предузетништво

03.11.

1100

Лазић Тамара

Радовић Снежана

19.

Основи електротехнике   1 - Т   смерСтојановић  Вера

Пантић Данијела

20.

Основи електротехнике   1 -  Е   смерПантић  Данијела

Стојановић Вера

21.

Техничко цртање са нац.геометријомМилинчић Милена

Милојковић Бојан

22.

Рачунарска графика и Мултимедија

06.11.

1300

Мијалковић Марина

Динић Живановић Ивана

23.

Рачунарство и информатикаРобајац Александар

Младеновић Александар

24.

Основи електротехникe 2 - Т смерСтојадиновић Радојка

Митић Радмила

25.

Основи електротехнике 2 - Е смерСтојадиновић Радојка

Митић Радмила

26.

Елекротехнички материјалиМилосављевић Наташа

Пантић Данијела

27.

Примена рачунара у електротехници

 

 

Нешић Верица

Робајац Александар

28.

Електрична мерења – Т  смер

 

 

Пејић Предраг

Живковић Саша

29.

Електрична мерења – Е смерЖивковић Саша

Пејић Предраг

30.

Електроника 1 Т-смерМилосављевић Зоран

Стојадиновић  Радојка

31.

Електроника 1 Е-смерЈовановић Снежана

Шубаревић Татјана

32.

Програмирање (II разред)

 

 

Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

33.

Програмирање (III разред)


Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

34.

Програмирање (IV разред)


Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

35.

Рачунари (III разред)


Мијалковић Марина

Пешев Валентина

36.

Рачунари (IV разред)


Пешев Валентина

Митић Бојан

37.

Рачунарске мреже и комуникацијаДимић ВИолета

Пешић Андреја

38.

Мерења у електронициЈевтић Радоје

Пантић Данијела

39.

Дигитална електроника


Јовановић Снежана

Шубаревић Татјана

40.

Електроника 2Милосављевић Зоран

Шубаревић Татјана

41.

Рачунари и програмирањеПејчић Мирослав

Мијалковић Марина

42.

Основе телекомуникацијаПешић Андреја

Стојадиновић Радојка

43.

Електронски појачавачиМилосављевић Зоран

Динић-Живановић Ивана

44.

Микропроцесори са елементима програмирања

07.11.
1100

Дрндаревић Валентина

Динић-Живановић Ивана

45.

Високофрекфенцијска електроника

08.11.

1300

Шубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

46.

Електронски медицински уређајиМилосављевић Наташа

Мијалковић Марина

47.

Елементи аутоматизацијеПејчић Мирослав

Пешић Андреја

48.

Мерења у аутоматици


Пешић Андреја

Ничковић Јован

49.

Системи аутоматског управљања

Ничковић Јован

Пешић Андреја

50.

Рачунари у системима управљањаПешић Андреја

Пејчић   Мирослав

51.

Микроконтролери

Пејчић Мирослав

Пешић Андреја

52.

Програмабилни логички контролериПејчић Мирослав

Пешић Андреја

53.

Основе аутоматског управљања

- Т смер

02.11.
1300

Пејчић Мирослав

Ничковић Јован

54.

Основе аутоматског управљања

- Е смер

23.08.

1000

Ничковић Јован

Пејчић Мирослав

55.

Електричне инсталације и осветљење

 

Марковић Зоран

Крстић Александар

56.

Електроенергетика

13.11. 1130

Пејић Предраг

Живковић Саша

57.

Енергетска електроникаМарковић Зоран

Тошев Зоран

58.

Електроника у енергетициМарковић Зоран

Тошев Зоран

59.

Мерења у електроенергетициМилосављевић Драган

Пејић Предраг

60.

Електричне машине са испитивањем

13.11.

1100

Живковић Саша

Пејић Предраг

61.

Електричне машине са регулацијом моторног погона

Пејић Предраг

Живковић Саша

62.

Електротермички уређаји

08.11.
1000

Петровић Славиша

Тошев Зоран

63.

Расхладни уређаји

03.11. 1200

Петровић Славиша

Тошев Зоран

64.

Електричне мреже

07.11.

1200

Марковић Зоран

Милинчић Милена

65.

Електрична постројења

14.11.

1100

Дуњић Оливера

Петровић Славиша

66.

Основе машинстваСтаменковић Дејан

Павловић Драган

67.

Електрично покретањеТошев Зоран

Крстић Саша

68.

Управљање електромоторним погоном


Крстић Саша

Тошев Зоран

69.

Електромоторни погонМилосављевић Драган

Пејић Предраг

70.

Обновљиви извори енергијеМилосављевић Драган

Живковић Саша

71.

Пројектовање електричних инсталација


Крстић  Александар

Марковић Зоран

72.

Практична настава

(1. разред)

02.11.

1100

Илић Бобан

Стојановић Горан

73.

Практична настава

Т смер - 2. разред


 

Милосављевић Наташа

Динић Живановић Ивана

74.

Практична настава

Е смер - 2. разредИлић Бобан

Крстић Саша


75.

Практична настава

Е смер - 3. разред

02.11.

1100

Илић Бобан

Крстић Саша

76.

Грађанско васпитање

06.11.

1300

Лазовић Александра

Пејић Славица

77.

Верска настава

06.11.
1300

Ђокић Марина

Лазовић Александра

 

  

 

 

New layer...
New layer...
N