Raspored vanrednih ispita - OKTOBAR 2020.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА (ШКОЛСКЕ 2020/2021.)

- трећи и четврти степен -

испитни рок: ОКТОБАР

 

 

Р.бр.

П р е д м е т

Датум

пoлагања

испита

Време

Испитна комисија

1.

Српски језик и књижевност

23.10.

1200

Стефановић Биљана

Бартон Јелена

2.

Енглески језик

22.10. 1130

Петровић Милена

Стефановић Милена

3.

Руски језик
4.

Француски језик

22.10.

1230

Ангажовање из друге школе

5.

Немачки језик
6.

Математика

21.10.

1130

Митић Слађана

Стојановић Мирјана

7.

Физичко васпитање

21.10. 1030

Трифуновић Наташа

Јовановић Предраг

8.

Историјa

 


Стојковић Милица

Стамболић Бранкица

9.

Физика

26.10.

1100

Божиловић  Марина

Јовановић  Данијела

10.

Хемија

28.10. 1040

Јовановић Ивана

Божиловић Марина

11.

Биологија

Екологија и заштита животне срединеПејић Славица

Меденица Наташа

12.

Географија

27.10.

1300

Меденица Наташа

Пејић  Славица

13.

Музичка уметностПетровић-Крстић Милена

Радовановић Милица

14.

Ликовна култураРадовановић Милица

Петровић-Крстић Марина

15.

Социологија

 


Лазовић Александра

Божиловић Јелена

16.

Филозофија

23.10.

1030

Божиловић Јелена

Лазовић Алексадра

17.

Устав и право грађана

02.11.

1030

Лазовић Алексадра

Божиловић Јелена

18.

Економика и организација предузећа

22.10.

1030

Лазић Тамара

Лазовић Александра

19.

ПредузетништвоЛазић Тамара

Митић Бојан

20.

Основи електротехнике   1

22.10.

1100

Стојановић Вера

Митић Радмила

21.

Основи електротехнике   2Митић Радмила

Стојановић Вера

22.

Техничко цртање са нац.геометријом


Стаменковић Дејан

Митић Бојан

23.

Рачунарска графика и Мултимедија

 


Динић Живановић Ивана

Робајац Александар

24.

Рачунарство и информатикаДинић Живановић Ивана

Стајић Данијела

25.

Електроника 1Милосављевић Зоран

Шубаревић Татјана

26.

Електрична мерења

28.10.
1300

Пејић Предраг

Костић Марина

27.

Елекротехнички материјали

28.10. 1100

Милосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

28.

Примена рачунара у електротехници

28.10.

1330

Нешић Верица

Робајац Александар

29.

Програмирање (II разред)

 


Стајић Данијела

Крстић Милена

30.

Програмирање (III разред)

28.10.

1100

Стајић Данијела

Крстић Милена

31.

Програмирање (IV разред)Стајић Данијела

Крстић Милена

32.

Рачунари (III разред)Маринковић Миодраг

Пешев Валентина

33.

Рачунари (IV разред)

30.10. 1200

Пешев Валентина

Маринковић Миодраг

34.

Рачунарске мреже и комуникације

21.10.
1200

Димић Виолета

Пешић Андреја

35.

Мерења у електроници

26.10. 1300

Јевтић Радоје

Шубаревић Татјана

36.

Дигитална електроника


Шубаревић Татјана

Јевтић Радоје

37.

Електроника 2

21.10.
1100

Милосављевић Зоран

Шубаревић Татјана

38.

Рачунари и програмирање

27.10. 1030

Динић-Живановић Ивана

Младеновић Александар

39.

Основе телекомуникација


Шубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

40.

Електронски појачавачиМилосављевић Зоран

Динић-Живановић Ивана

41.

Микропроцесори са елементима програмирања


Дрндаревић Валентина

Динић-Живановић Ивана

42.

Високофрекфенцијска електроникаШубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

43.

Електронски медицински уређајиМилосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

44.

Елементи аутоматизације

23.10.
1100

Пешић Андреја

Шубаревић Татјана

45.

Мерења у аутоматици

22.10.

1300

Ничковић Јован

Пешић Андреја

46.

Системи аутоматског управљања

23.10.

1100

Ничковић Јован

Пешић Андреја

47.

Рачунари у системима управљања

21.10.

1300

Пешић Андреја

Ничковић Јован

48.

Микроконтролери

Пешић Андреја

Митић Радмила

49.

Програмабилни логички контролериШубаревић Предраг

Пешић Андреја

50.

Основе аутоматског управљања

23.10.
1100

Ничковић Јован

Шубаревић Татјана

51.

Електричне инсталације и осветљење

26.10.

1100

Крстић Александар

Марковић Зоран

52.

ЕлектроенергетикаКрстић Александар

Марковић Зоран

53.

Енергетска електроника


Марковић Зоран

Тошев Зоран

54.

Електроника у енергетициТошев Зоран

Марковић Зоран

55.

Мерења у електроенергетициПејић Предраг

Костић Марина

56.

Електричне машине са испитивањем

20.10.

1000

Живковић Саша

Пејић Предраг

57.

Електричне машине са регулацијом моторног погона

20.10. 1000

Пејић Предраг

Живковић Саша

58.

Електротермички уређаји

27.10.
1015

Петровић Славиша

Тошев Зоран

59.

Расхладни уређаји

26.10. 1015

Петровић Славиша

Тошев Зоран

60.

Електричне мрежеМарковић Зоран

Милинчић Милена

61.

Електрична постројења


Дуњић Оливера

Петровић Славиша

62.

Основе машинства

26.08.
1100

Стаменковић Дејан

Павловић Драган

63.

Електрично покретањеТошев Зоран

Крстић Саша

64.

Управљање електромоторним погоном


Крстић Саша

Тошев Зоран

65.

Електромоторни погон

26.10.
1100

Крстић  Александар

Живковић Саша

66.

Обновљиви извори енергије


Живковић Саша

Пејић Предраг

67.

Пројектовање електричних инсталација

26.10.
1100

Крстић  Александар

Марковић Зоран

68.

Практична настава 1. разредМитић Бојан

Стојановић Горан

69.

Практична настава Т смер - 2. разред


 

Милосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

70.

Практична настава Е смер - 2. разред

29.10.
1100

Крстић Саша

Стојановић Горан

71.

Практична настава Е смер - 3. разредКрстић Саша

Стојановић Горан

72.

Грађанско васпитање

27.10.
1100

Лазовић Александра

Стојаковић Драган

73.

Верска настава

27.10. 1100

Стојаковић Драган

Лазовић Александра

74.

МеханикаСтаменковић Дејан

Шубаревић Предраг

75.

Мехатронски системиПавловић Драган

Шубаревић Предраг

76.

WEB програмирање


Банковић Дејан

Николић Јелена

77.

Електромашинска припремаМитић Бојан

Стојановић Горан

78.

Техничка документацијаЈевтић Радоје

Младеновић Александар

79

Интернет технологије и сервиси


Пешић Андреја

Димић Виолета

New layer...
New layer...