Raspored vanrednih ispita - APRIL 2021.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА (ШКОЛСКЕ 2020/2021.)

- трећи и четврти степен -

испитни рок: АПРИЛ

 

 

Р.бр.

П р е д м е т

Датум

пoлагања

испита

Време

Испитна комисија

1.

Српски језик и књижевност

09.04.

1330

Мићовић Гордана

Стефановић Биљана

2.

Енглески језик

07.04. 1330

Петровић Милена

Стефановић Милена

3.

Руски језик
4.

Француски језик


Ангажовање из друге школе

5.

Немачки језик
6.

Математика

07.04.

1300

Стојановић Биљана

Петровић Милена

7.

Физичко васпитање


Трифуновић Наташа

Јовановић Предраг

8.

Историјa

09.04.

1330

Стамболић Бранкица

Ђорђевић Милијанка

9.

Физика

12.04.

1330

Божиловић  Марина

Јовановић  Данијела

10.

Хемија

12.04. 1230

Јовановић Ивана

Божиловић Марина

11.

Биологија

Екологија и заштита животне средине

09.04. 1330

Пејић Славица

Меденица Наташа

12.

Географија


Меденица Наташа

Пејић  Славица

13.

Музичка уметност

08.04.

1400

Јовановић Нела

Радовановић Милица

14.

Ликовна култура

08.04.

1400

Радовановић Милица

Јовановић Нела

15.

Социологија

 


Лазовић Александра

Божиловић Јелена

16.

Филозофија

12.04.

1330

Божиловић Јелена

Лазовић Алексадра

17.

Устав и право грађана

14.04.

1330

Лазовић Алексадра

Божиловић Јелена

18.

Економика и организација предузећа

08.04.

1330

Лазић Тамара

Лазовић Александра

19.

ПредузетништвоЛазић Тамара

Митић Бојан

20.

Основи електротехнике   1

07.04.

1300

Стојановић Вера

Митић Радмила

21.

Основи електротехнике   2

07.04. 1300

Митић Радмила

Стојановић Вера

22.

Техничко цртање са нац.геометријом

13.04. 1330

Чакар Данијела

Милојковић Бојан

23.

Рачунарска графика и Мултимедија

13.04.

1400

Динић Живановић Ивана

Робајац Александар

24.

Рачунарство и информатика

08.04. 1230

Динић Живановић Ивана

Стајић Данијела

25.

Електроника 1

08.04.

1300

Милосављевић Зоран

Шубаревић Татјана

26.

Електрична мерења


Пејић Предраг

Костић Марина

27.

Елекротехнички материјали

14.04. 1330

Милосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

28.

Примена рачунара у електротехници

 

Нешић Верица

Робајац Александар

29.

Програмирање (II разред)

 


Стајић Данијела

Крстић Милена

30.

Програмирање (III разред)


Стајић Данијела

Крстић Милена

31.

Програмирање (IV разред)

08.04.
1400

Стајић Данијела

Крстић Милена

32.

Рачунари (III разред)Маринковић Миодраг

Пешев Валентина

33.

Рачунари (IV разред)


Пешев Валентина

Маринковић Миодраг

34.

Рачунарске мреже и комуникације

13.04.
1400

Димић Виолета

Пешић Андреја

35.

Мерења у електроници


Јевтић Радоје

Шубаревић Татјана

36.

Дигитална електроника


Шубаревић Татјана

Јевтић Радоје

37.

Електроника 2


Милосављевић Зоран

Шубаревић Татјана

38.

Рачунари и програмирање


Динић-Живановић Ивана

Младеновић Александар

39.

Основе телекомуникација


Шубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

40.

Електронски појачавачиМилосављевић Зоран

Динић-Живановић Ивана

41.

Микропроцесори са елементима програмирања


Дрндаревић Валентина

Динић-Живановић Ивана

42.

Високофрекфенцијска електроникаШубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

43.

Електронски медицински уређајиМилосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

44.

Елементи аутоматизације


Пешић Андреја

Шубаревић Татјана

45.

Мерења у аутоматици

15.04.

1330

Ничковић Јован

Пешић Андреја

46.

Системи аутоматског управљања

13.04. 1330

Ничковић Јован

Пешић Андреја

47.

Рачунари у системима управљања


Пешић Андреја

Ничковић Јован

48.

Микроконтролери

Пешић Андреја

Митић Радмила

49.

Програмабилни логички контролериШубаревић Предраг

Пешић Андреја

50.

Основе аутоматског управљања

15.04.
1330

Ничковић Јован

Маринковић Миодраг

51.

Електричне инсталације и осветљење

 


Крстић Александар

Марковић Зоран

52.

ЕлектроенергетикаКрстић Александар

Марковић Зоран

53.

Енергетска електроника


Марковић Зоран

Тошев Зоран

54.

Електроника у енергетициТошев Зоран

Марковић Зоран

55.

Мерења у електроенергетициПејић Предраг

Костић Марина

56.

Електричне машине са испитивањем

09.04.

1300

Живковић Саша

Пејић Предраг

57.

Електричне машине са регулацијом моторног погона

09.04. 1300

Пејић Предраг

Живковић Саша

58.

Електротермички уређаји

07.04.
1330

Петровић Славиша

Тошев Зоран

59.

Расхладни уређаји


Петровић Славиша

Тошев Зоран

60.

Електричне мрежеМарковић Зоран

Милинчић Милена

61.

Електрична постројења


Дуњић Оливера

Петровић Славиша

62.

Основе машинства


Стаменковић Дејан

Павловић Драган

63.

Електрично покретањеТошев Зоран

Крстић Саша

64.

Управљање електромоторним погоном


Крстић Саша

Тошев Зоран

65.

Електромоторни погон

12.04.
1330

Крстић  Александар

Живковић Саша

66.

Обновљиви извори енергије


Живковић Саша

Пејић Предраг

67.

Пројектовање електричних инсталација


Крстић  Александар

Марковић Зоран

68.

Практична настава 1. разред

15.04. 1330

Митић Бојан

Стојановић Горан

69.

Практична настава Т смер - 2. разред

16.04.

1330

Милосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

70.

Практична настава Е смер - 2. разред


Крстић Саша

Стојановић Горан

71.

Практична настава Е смер - 3. разредКрстић Саша

Стојановић Горан

72.

Грађанско васпитање

14.04.
1330

Лазовић Александра

Стојаковић Драган

73.

Верска настава


Стојаковић Драган

Лазовић Александра

74.

МеханикаСтаменковић Дејан

Шубаревић Предраг

75.

Мехатронски системиПавловић Драган

Шубаревић Предраг

76.

Увод у архитектуру рачунара


Маринковић МИодраг

Динић Живановић Ивана

77.

WEB програмирањеБанковић Дејан

Николић Јелена

78.

Техничка документацијаЈевтић Радоје

Младеновић Александар

79.

Интернет технологије и сервиси


Пешић Андреја

Димић Виолета

80.

Заштита информационих система


Младеновић Александар

Јевтић Радоје

81.

Електронско пословање


Робајац Александар

Динић Живановић Ивана

82.

Електромашинска припрема


Митић Бојан

Стојановић Горан

83.

Технички материјали

14.04. 1330

Милосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

84.

Базе података


Јанковић Ивана

Ђурђевић Маја

85.

Интернет технологије и сервиси


Пешић Андреја

Димић Виолета

86.

Практична настава ИТ


Банковић Дејан

Крстић Милена

87.

Рачунарски хардвер


Маринковић Миодраг

Јанковић Ивана

88.

Основе практичних вештина


Стојановић Горан

Илић Бобан

New layer...