Raspored vanrednih ispita - OKTOBAR 2018.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА ЗА

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2018/2019.

- трећи и четврти степен -


Пријава завршних и матурских испита до 13.11.2018.

Испити су од 14.08. до 17.08. по посебном распореду.

Р.бр.

П р е д м е т

Датум

пoлагања

испита

Време

Испитна комисија

1.

Српски језик и књижевност

07.11.

1130

Стевановић Биљана

Бартон Јелена

2.

Енглески језик

09.11. 1130

Петровић Милена

Садиковић Бојана

3.

Руски језик 

4.

Француски језик 

5.

Немачки језик
6.

Математика

06.11.

1230

Митић Николић Слађана

Стојановић Мирјана

7.

Физичко васпитање

08.11. 1100

Трифуновић Наташа

Јовановић Предраг

8.

Историјa

09.11.

1245

Стојковић Милица

Стамболић Бранкица

9.

Физика

14.11.

1030

Божиловић  Марина

Јовановић  Ивана

10.

Хемија

14.11. 1100

Јовановић  Ивана

Божиловић   Марина

11.

Биологија

Екологија и заштита животне средине

14.11.

1100

Пејић Славица

Меденица Наташа

12.

Географија

15.11.

1130

Меденица Наташа

Пејић  Славица

13.

Музичка уметност

 

 

Станковић Клара

Милетић Стојичић Ана

14.

Ликовна култура

 

 

Милетић-Стојичић Ана

Станковић Клара

15.

Социологија

05.11.

1200

Радовић Снежана

Ђорђевић Бранислава

16.

Филозофија

 

 

Ђорђевић Бранислава

Радовић Снежана

17.

Устав и право грађана

05.11.

1130

Радовић  Снежана

Костић  Звонимир

18.

Економика и организација предузећа

09.11.

1130

Лазић Тамара

Радовић Снежана

19.

Предузетништво

 


Лазић Тамара

Радовић Снежана

20.

Основи електротехнике   1

06.11.

1200

Стојановић  Вера

Митић Радмила

21.

Основи електротехнике   2Стојадиновић Радојка

Митић Радмила

22.

Техничко цртање са нац.геометријомМилинчић Милена

Младеновић Александар

23.

Рачунарска графика и Мултимедија

 


Младеновић Александар

Динић Живановић Ивана

24.

Рачунарство и информатикаСтојановић Вера

Робајац Александар

25.

Електроника 1

15.11.

1100

Милосављевић Зоран

Стојадиновић  Радојка

26.

Електрична мерења

14.11.
1300

Пејић Предраг

Живковић Саша

27.

Елекротехнички материјалиМилосављевић Наташа

Пантић Данијела

28.

Примена рачунара у електротехници

 

 

Нешић Верица

Робајац Александар

29.

Програмирање (II разред)

 

 

Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

30.

Програмирање (III разред)

07.06.

1100

Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

31.

Програмирање (IV разред)Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

32.

Рачунари (III разред)Динић Живановић Ивана

Пешев Валентина

33.

Рачунари (IV разред)

16.11.

1030

Пешев Валентина

Танасковић Наташа

34.

Рачунарске мреже и комуникације

15.11.
1200

Димић Виолета

Пешић Андреја

35.

Мерења у електроници


Јевтић Радоје

Костић Марина

36.

Дигитална електроника

15.11. 1200

Јовановић Снежана

Шубаревић Татјана

37.

Електроника 2Милосављевић Зоран

Стојадиновић Радојка

38.

Рачунари и програмирањеКрстић Милена

Ранђеловић Момчило

39.

Основе телекомуникација


Шубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

40.

Електронски појачавачиМилосављевић Зоран

Динић-Живановић Ивана

41.

Микропроцесори са елементима програмирања


Дрндаревић Валентина

Динић-Живановић Ивана

42.

Високофрекфенцијска електроникаШубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

43.

Електронски медицински уређаји

08.11.

1100

Милосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

44.

Елементи аутоматизације 

Пешић Андреја

45.

Мерења у аутоматици


Пешић Андреја

Ничковић Јован

46.

Системи аутоматског управљања

Ничковић Јован

Пешић Андреја

47.

Рачунари у системима управљањаНичковић Јован

Пешић Андреја

48.

Микроконтролери

Пешић Андреја

Митић Радмила

49.

Програмабилни логички контролериПешић Андреја

Шубаревић Предраг

50.

Основе аутоматског управљања

08.11.
1230

Ничковић Јован

Маринковић Миодраг

51.

Електричне инсталације и осветљење

 


Крстић Александар

Марковић Зоран

52.

ЕлектроенергетикаКрстић Александар

Марковић Зоран

53.

Енергетска електроникаМарковић Зоран

Тошев Зоран

54.

Електроника у енергетициМарковић Зоран

Тошев Зоран

55.

Мерења у електроенергетициПејић Предраг

Костић Марина

56.

Електричне машине са испитивањем

07.11.

1030

Живковић Саша

Пејић Предраг

57.

Електричне машине са регулацијом моторног погона

Пејић Предраг

Живковић Саша

58.

Електротермички уређаји

09.11.
1000

Петровић Славиша

Тошев Зоран

59.

Расхладни уређаји

15.11. 1000

Петровић Славиша

Тошев Зоран

60.

Електричне мреже

15.11.
1100

Марковић Зоран

Милинчић Милена

61.

Електрична постројења

05.11. 1300

Дуњић Оливера

Петровић Славиша

62.

Основе машинства


Стаменковић Дејан

Павловић Драган

63.

Електрично покретањеТошев Зоран

Крстић Саша

64.

Управљање електромоторним погоном


Крстић Саша

Тошев Зоран

65.

Електромоторни погонКрстић  Александар

Живковић Саша

66.

Обновљиви извори енергије

07.11.
1030

Пејић Предраг

Живковић Саша

67.

Пројектовање електричних инсталација


Крстић  Александар

Марковић Зоран

68.

Практична настава (1. разред)Митић Бојан

Стојановић Горан

69.

Практична настава Т смер - 2. разред

08.11.

1100

Милосављевић Наташа

Митић Бојан

70.

Практична настава Е смер - 2. разредКрстић Саша

Стојановић Горан

71.

Практична настава Е смер - 3. разред


 

Крстић Саша

Стојановић Горан

72.

Основе практичних вештина


 

Илић Бобан

Стојановић Горан

73.

Грађанско васпитање

13.11.
1130

Лазовић Александра

Стојаковић Драган

74.

Верска настава

06.11.
1300

Стојаковић Драган

Лазовић Александра

75.

МеханикаСтаменковић Дејан

Шубаревић Предраг

76.

Мехатронски системиПавловић Драган

Шубаревић Предраг

New layer...
New layer...
N