Raspored vanrednih ispita - AVGUST 2021.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА (ШКОЛСКЕ 2020/2021.)

- трећи и четврти степен -

испитни рок: АВГУСТ

 

 

Р.бр.

П р е д м е т

Датум

пoлагања

испита

Време

Испитна комисија

1.

Српски језик и књижевност

 

 

Мићовић Гордана

Стефановић Биљана

2.

Енглески језикПетровић Милена

Стефановић Милена

3.

Руски језик
4.

Француски језик


Ангажовање из друге школе

5.

Немачки језик
6.

Математика

24.08.

1000

Шумоња Соња

Величковић Биљана

7.

Физичко васпитањеТрифуновић Наташа

Станић Мирослав

8.

Историјa

 


Стамболић Бранкица

Ђорђевић Милијанка

9.

Физика

26.08.

1000

Божиловић  Марина

Јовановић  Данијела

10.

ХемијаЈовановић Ивана

Божиловић Марина

11.

Биологија

Екологија и заштита животне срединеПејић Славица

Меденица Наташа

12.

Географија


Меденица Наташа

Пејић  Славица

13.

Музичка уметност

 

 

Јовановић Нела

Радовановић Милица

14.

Ликовна култура

 

 

Радовановић Милица

Јовановић Нела

15.

Социологија

23.08.

1030

Лазовић Александра

Божиловић Јелена

16.

Филозофија

 

Божиловић Јелена

Лазовић Алексадра

17.

Устав и право грађана

 

Лазовић Алексадра

Божиловић Јелена

18.

Економика и организација предузећа

 

Лазић Тамара

Лазовић Александра

19.

ПредузетништвоЛазић Тамара

Митић Бојан

20.

Основи електротехнике   1

 

Стојановић Вера

Митић Радмила

21.

Основи електротехнике   2

25.08. 1030

Митић Радмила

Стојановић Вера

22.

Техничко цртање са нац.геометријомЧакар Данијела

Милојковић Бојан

23.

Рачунарска графика и Мултимедија

 


Динић Живановић Ивана

Робајац Александар

24.

Рачунарство и информатикаДинић Живановић Ивана

Стајић Данијела

25.

Електроника 1

24.08.

1030

Милосављевић Зоран

Шубаревић Татјана

26.

Електрична мерења

20.08.
1030

Пејић Предраг

Костић Марина

27.

Елекротехнички материјали

24.08. 1030

Милосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

28.

Примена рачунара у електротехници

26.08.

1000

Нешић Верица

Робајац Александар

29.

Програмирање (II разред)

 


Стајић Данијела

Крстић Милена

30.

Програмирање (III разред)


Стајић Данијела

Крстић Милена

31.

Програмирање (IV разред)Стајић Данијела

Крстић Милена

32.

Рачунари (III разред)Маринковић Миодраг

Пешев Валентина

33.

Рачунари (IV разред)Пешев Валентина

Маринковић Миодраг

34.

Рачунарске мреже и комуникацијеДимић Виолета

Пешић Андреја

35.

Мерења у електроници


Јевтић Радоје

Шубаревић Татјана

36.

Дигитална електроника

19.08. 1030

Динић-Живановић Ивана

Шубаревић Татјана

37.

Електроника 2

24.08.
1030

Милосављевић Зоран

Шубаревић Татјана

38.

Рачунари и програмирање

20.08. 1030

Динић-Живановић Ивана

Младеновић Александар

39.

Основе телекомуникацијаШубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

40.

Електронски појачавачиМилосављевић Зоран

Динић-Живановић Ивана

41.

Микропроцесори са елементима програмирања


Дрндаревић Валентина

Динић-Живановић Ивана

42.

Високофрекфенцијска електроникаШубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

43.

Електронски медицински уређајиМилосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

44.

Елементи аутоматизације


Пешић Андреја

Шубаревић Татјана

45.

Мерења у аутоматици

 

Ничковић Јован

Пешић Андреја

46.

Системи аутоматског управљања


Ничковић Јован

Пешић Андреја

47.

Рачунари у системима управљања


Пешић Андреја

Ничковић Јован

48.

Микроконтролери

Пешић Андреја

Митић Радмила

49.

Програмабилни логички контролериШубаревић Предраг

Пешић Андреја

50.

Основе аутоматског управљањаНичковић Јован

Маринковић Миодраг

51.

Електричне инсталације и осветљење

26.08.

1000

Крстић Александар

Марковић Зоран

52.

ЕлектроенергетикаКрстић Александар

Марковић Зоран

53.

Енергетска електроника

26.08.
1000

Марковић Зоран

Тошев Зоран

54.

Електроника у енергетициТошев Зоран

Марковић Зоран

55.

Мерења у електроенергетици

20.08.
1030

Пејић Предраг

Костић Марина

56.

Електричне машине са испитивањем

 

Живковић Саша

Пејић Предраг

57.

Електричне машине са регулацијом моторног погона


Пејић Предраг

Живковић Саша

58.

Електротермички уређаји


Петровић Славиша

Тошев Зоран

59.

Расхладни уређајиПетровић Славиша

Тошев Зоран

60.

Електричне мрежеМарковић Зоран

Милинчић Милена

61.

Електрична постројења


Дуњић Оливера

Петровић Славиша

62.

Основе машинства


Стаменковић Дејан

Павловић Драган

63.

Електрично покретањеТошев Зоран

Крстић Саша

64.

Управљање електромоторним погоном


Крстић Саша

Тошев Зоран

65.

Електромоторни погон


Крстић  Александар

Живковић Саша

66.

Обновљиви извори енергије

20.08.
1030

Живковић Саша

Пејић Предраг

67.

Пројектовање електричних инсталација


Крстић  Александар

Марковић Зоран

68.

Практична настава 1. разред


Митић Бојан

Стојановић Горан

69.

Практична настава Т смер - 2. разред


 

Милосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

70.

Практична настава Е смер - 2. разредКрстић Саша

Стојановић Горан

71.

Практична настава Е смер - 3. разредКрстић Саша

Стојановић Горан

72.

Грађанско васпитање

23.08.
1030

Лазовић Александра

Божиловић Јелена

73.

Верска настава


Стојаковић Драган

Лазовић Александра

74.

МеханикаСтаменковић Дејан

Шубаревић Предраг

75.

Мехатронски системиПавловић Драган

Шубаревић Предраг

76.

Увод у архитектуру рачунара


Маринковић МИодраг

Динић Живановић Ивана

77.

WEB програмирањеБанковић Дејан

Николић Јелена

78.

Техничка документацијаЈевтић Радоје

Младеновић Александар

79.

Интернет технологије и сервиси


Пешић Андреја

Димић Виолета

80.

Заштита информационих система


Младеновић Александар

Јевтић Радоје

81.

Електронско пословање


Робајац Александар

Динић Живановић Ивана

82.

Електромашинска припрема


Митић Бојан

Стојановић Горан

83.

Технички материјали


Милосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

84.

Базе података


Јанковић Ивана

Ђурђевић Маја

85.

Интернет технологије и сервиси


Пешић Андреја

Димић Виолета

86.

Увод у електроенергетику

23.08. 1030

Манојловић Града

Крстић Александар

87.

Софтверски алати у електроенергетици

26.08. 1000

Јевтић Радоје

Ђурђановић Маја

88.

Основе практичних вештина

03.06. 1200

Стојановић Горан

Илић Бобан

New layer...