Raspored vanrednih ispita - JUN 2019.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА ЗА

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2018/2019.

- трећи и четврти степен -


Пријава завршних испита је до 14.06.2019.

Испити су од 17.06.2019. до 19.06.2019. по посебном распореду.

Р.бр.

П р е д м е т

Датум

пoлагања

испита

Време

Испитна комисија

1.

Српски језик и књижевност

06.06.

1130

Станојевић Јасмина

Вељковић Бранкица

2.

Енглески језик

07.06. 1100

Садиковић Бојана

Стефановић Милена

3.

Руски језик

 


 

4.

Француски језикАнгажовање из друге школе

5.

Немачки језик
6.

Математика

05.06.

1200

Митић-Николић Слађана

Зељковић Коцић Снежана

7.

Физичко васпитањеТрифуновић Наташа

Јовановић Предраг

8.

Историјa

 


Стојковић Милица

Стамболић Бранкица

9.

Физика

 

 

Божиловић  Марина

Јовановић  Ивана

10.

Хемија


Јовановић  Ивана

Божиловић   Марина

11.

Биологија

Екологија и заштита животне срединеПејић Славица

Меденица Наташа

12.

ГеографијаМеденица Наташа

Пејић  Славица

13.

Музичка уметност

 

 

Јовановић Нела

Радовановић Милица

14.

Ликовна култура

 

 

Радовановић Милица

Јовановић Нела

15.

Социологија

14.06.

1230

Лазовић Александра

Ђорђевић Бранислава

16.

Филозофија

14.06.

1200

Ђорђевић Бранислава

Лазовић Алексадра

17.

Устав и право грађана

12.06.

1130

Костић  Звонимир

Лазовић Алексадра

18.

Економика и организација предузећа

 


Лазић Тамара

Лазовић Александра

19.

ПредузетништвоЛазић Тамара

Радовић Снежана

20.

Основи електротехнике   1

13.06.

1130

Стојановић  Вера

Митић Радмила

21.

Основи електротехнике   2

13.06. 1230

Стојадиновић Радојка

Митић Радмила

22.

Техничко цртање са нац.геометријомМилинчић Милена

Младеновић Александар

23.

Рачунарска графика и Мултимедија

03.06.

1400

Младеновић Александар

Динић Живановић Ивана

24.

Рачунарство и информатикаСтојановић Вера

Робајац Александар

25.

Електроника 1

04.06.

1300

Милосављевић Зоран

Стојадиновић  Радојка

26.

Електрична мерења

03.06.
1200

Пејић Предраг

Живковић Саша

27.

Елекротехнички материјалиМилосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

28.

Примена рачунара у електротехници

12.06.

1200

Нешић Верица

Робајац Александар

29.

Програмирање (II разред)

 

 

Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

30.

Програмирање (III разред)Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

31.

Програмирање (IV разред)

03.06.

1400

Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

32.

Рачунари (III разред)Динић Живановић Ивана

Пешев Валентина

33.

Рачунари (IV разред)

 

Пешев Валентина

Танасковић Наташа

34.

Рачунарске мреже и комуникацијеДимић Виолета

Пешић Андреја

35.

Мерења у електронициЈевтић Радоје

Костић Марина

36.

Дигитална електроникаЈовановић Снежана

Шубаревић Татјана

37.

Електроника 2Милосављевић Зоран

Стојадиновић Радојка

38.

Рачунари и програмирањеКрстић Милена

Ранђеловић Момчило

39.

Основе телекомуникација


Шубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

40.

Електронски појачавачиМилосављевић Зоран

Динић-Живановић Ивана

41.

Микропроцесори са елементима програмирањаДрндаревић Валентина

Динић-Живановић Ивана

42.

Високофрекфенцијска електроника

04.06.
1330

Шубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

43.

Електронски медицински уређајиМилосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

44.

Елементи аутоматизацијеНичковић Јован

Пешић Андреја

45.

Мерења у аутоматици


Пешић Андреја

Ничковић Јован

46.

Системи аутоматског управљања

Ничковић Јован

Пешић Андреја

47.

Рачунари у системима управљањаНичковић Јован

Пешић Андреја

48.

Микроконтролери

Пешић Андреја

Митић Радмила

49.

Програмабилни логички контролериПешић Андреја

Шубаревић Предраг

50.

Основе аутоматског управљања

03.06.
1100

Ничковић Јован

Маринковић Миодраг

51.

Електричне инсталације и осветљењеКрстић Александар

Марковић Зоран

52.

ЕлектроенергетикаКрстић Александар

Марковић Зоран

53.

Енергетска електроника

07.06.
1000

Марковић Зоран

Тошев Зоран

54.

Електроника у енергетициМарковић Зоран

Тошев Зоран

55.

Мерења у електроенергетици

06.06.
1400

Пејић Предраг

Костић Марина

56.

Електричне машине са испитивањем

03.06.

1200

Живковић Саша

Пејић Предраг

57.

Електричне машине са регулацијом моторног погона

Пејић Предраг

Живковић Саша

58.

Електротермички уређајиПетровић Славиша

Тошев Зоран

59.

Расхладни уређаји

07.06. 0900

Петровић Славиша

Тошев Зоран

60.

Електричне мреже

10.06.
1130

Марковић Зоран

Милинчић Милена

61.

Електрична постројења

04.06. 1100

Дуњић Оливера

Петровић Славиша

62.

Основе машинстваСтаменковић Дејан

Павловић Драган

63.

Електрично покретањеТошев Зоран

Крстић Саша

64.

Управљање електромоторним погоном


Крстић Саша

Тошев Зоран

65.

Електромоторни погон

06.06.
1400

Крстић  Александар

Живковић Саша

66.

Обновљиви извори енергије

06.06.
1400

Пејић Предраг

Живковић Саша

67.

Пројектовање електричних инсталацијаКрстић  Александар

Марковић Зоран

68.

Практична настава 1. разредМитић Бојан

Стојановић Горан

69.

Практична настава Т смер - 2. разред


 

Милосављевић Наташа

Митић Бојан

70.

Практична настава Е смер - 2. разредКрстић Саша

Стојановић Горан

71.

Практична настава Е смер - 3. разред

06.06.

1100

Крстић Саша

Стојановић Горан

72.

Увод у архитектуру рачунара


 

Маринковић Миодраг

Динић Живановић Ивана

73.

Грађанско васпитање

07.06.
1400

Лазовић Александра

Стојаковић Драган

74.

Верска наставаСтојаковић Драган

Лазовић Александра

75.

МеханикаСтаменковић Дејан

Шубаревић Предраг

76.

Мехатронски системиПавловић Драган

Шубаревић Предраг

New layer...
New layer...
N