Raspored vanrednih ispita - AVGUST 2018.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА ЗА

AВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018.

- трећи и четврти степен -


Пријава завршних и матурских испита до 27.08.2018.

Испити су од 28.08. до 31.08. по посебном распореду.

Р.бр.

П р е д м е т

Датум

пoлагања

испита

Време

Испитна комисија

1.

Српски језик и књижевност

27.08.

0930

Стевановић Биљана

Бартон Јелена

2.

Енглески језик

22.08. 1000

Радивојевић Душанка

Стефановић Милена

3.

Руски језикВучковић Славиша

Донков Нада

4.

Француски језикДонков Нада

Вучковић Славиша

5.

Немачки језик
6.

Математика

24.08.

0900

Стојановић Биљана

Зељковић Снежана

7.

Физичко васпитање

24.08. 1000

Марјановић Саша

Јовановић Предраг

8.

Историјa

27.08.

0930

Стојковић Милица

Стамболић Бранкица

9.

Физика

 

 

Малинић  Милета

Божиловић  Марина

10.

ХемијаЈовановић  Ивана

Божиловић   Марина

11.

Биологија

Екологија и заштита животне средине

24.08.

1000

Пејић Славица

Меденица Наташа

12.

ГеографијаМеденица Наташа

Пејић  Славица

13.

Музичка уметност

30.08.

1000

Станковић Клара

Милетић Стојичић Ана

14.

Ликовна култура

 

 

Милетић-Стојичић Ана

Станковић Клара

15.

Социологија

23.08.

0930

Радовић Снежана

Ђорђевић Бранислава

16.

Филозофија

 

 

Ђорђевић Бранислава

Радовић Снежана

17.

Устав и право грађана

23.08.

0930

Радовић  Снежана

Костић  Звонимир

18.

Економика и организација предузећа

 

Лазић Тамара

Радовић Снежана

18а.

Предузетништво

 


Лазић Тамара

Радовић Снежана

19.

Основи електротехнике   1 - Т   смер

 


Стојановић  Вера

Пантић Данијела

20.

Основи електротехнике   1 -  Е   смерПантић  Данијела

Стојановић Вера

21.

Техничко цртање са нац.геометријомМилинчић Милена

Милојковић Бојан

22.

Рачунарска графика и Мултимедија

 


Мијалковић Марина

Динић Живановић Ивана

23.

Рачунарство и информатикаРобајац Александар

Стојановић Вера

24.

Основи електротехникe 2 - Т смерСтојадиновић Радојка

Митић Радмила

25.

Основи електротехнике 2 - Е смерСтојадиновић Радојка

Митић Радмила

26.

Елекротехнички материјалиМилосављевић Наташа

Пантић Данијела

27.

Примена рачунара у електротехници

 

 

Нешић Верица

Робајац Александар

28.

Електрична мерења – Т  смер

 

 

Пејић Предраг

Живковић Саша

29.

Електрична мерења – Е смерЖивковић Саша

Пејић Предраг

30.

Електроника 1 Т-смерМилосављевић Зоран

Стојадиновић  Радојка

31.

Електроника 1 Е-смерЈовановић Снежана

Шубаревић Татјана

32.

Програмирање (II разред)

 

 

Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

33.

Програмирање (III разред)

07.06.
1100

Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

34.

Програмирање (IV разред)


Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

35.

Рачунари (III разред)Танасковић Наташа

Пешев Валентина

36.

Рачунари (IV разред)


Пешев Валентина

Митић Бојан

37.

Рачунарске мреже и комуникацијаДимић Виолета

Пешић Андреја

38.

Мерења у електроници


Јевтић Радоје

Пантић Данијела

39.

Дигитална електроника


Јовановић Снежана

Шубаревић Татјана

40.

Електроника 2


Милосављевић Зоран

Стојадиновић Радојка

41.

Рачунари и програмирањеПејчић Мирослав

Мијалковић Марина

42.

Основе телекомуникацијаПешић Андреја

Стојадиновић Радојка

43.

Електронски појачавачиМилосављевић Зоран

Динић-Живановић Ивана

44.

Микропроцесори са елементима програмирања


Дрндаревић Валентина

Динић-Живановић Ивана

45.

Високофрекфенцијска електроника

29.08.
1000

Шубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

46.

Електронски медицински уређајиМилосављевић Наташа

Мијалковић Марина

47.

Елементи аутоматизације 

Пешић Андреја

48.

Мерења у аутоматици


Пешић Андреја

Ничковић Јован

49.

Системи аутоматског управљања

Ничковић Јован

Пешић Андреја

50.

Рачунари у системима управљањаНичковић Јован

 

51.

Микроконтролери

 

Пешић Андреја

52.

Програмабилни логички контролериНичковић Јован

53.

Основе аутоматског управљања

- Т смер


Пешић Андреја

Ничковић Јован

54.

Основе аутоматског управљања

- Е смер

 

Ничковић Јован

Пешић Андреја

55.

Електричне инсталације и осветљење

23.08.

1000

Марковић Зоран

Крстић Александар

56.

ЕлектроенергетикаПејић Предраг

Живковић Саша

57.

Енергетска електроникаМарковић Зоран

Тошев Зоран

58.

Електроника у енергетициМарковић Зоран

Тошев Зоран

59.

Мерења у електроенергетици

24.08.
0900

Милосављевић Драган

Пејић Предраг

60.

Електричне машине са испитивањем

29.08.

1000

Живковић Саша

Пејић Предраг

61.

Електричне машине са регулацијом моторног погона

Пејић Предраг

Живковић Саша

62.

Електротермички уређајиПетровић Славиша

Тошев Зоран

63.

Расхладни уређајиПетровић Славиша

Тошев Зоран

64.

Електричне мреже

22.08.
1000

Марковић Зоран

Милинчић Милена

65.

Електрична постројења


Дуњић Оливера

Петровић Славиша

66.

Основе машинства


Стаменковић Дејан

Павловић Драган

67.

Електрично покретањеТошев Зоран

Крстић Саша

68.

Управљање електромоторним погоном


Крстић Саша

Тошев Зоран

69.

Електромоторни погонМилосављевић Драган

Пејић Предраг

70.

Обновљиви извори енергијеМилосављевић Драган

Живковић Саша

71.

Пројектовање електричних инсталација


Крстић  Александар

Марковић Зоран

72.

Практична настава

(1. разред)Илић Бобан

Стојановић Горан

73.

Практична настава

Т смер - 2. разред


 

Милосављевић Наташа

Динић Живановић Ивана

74.

Практична настава

Е смер - 2. разредИлић Бобан

Крстић Саша

75.

Практична настава

Е смер - 3. разред

27.08.

1000

Илић Бобан

Крстић Саша

76.

Основе практичних вештина


 

Илић Бобан

Стојановић Горан

77.

Грађанско васпитање

29.08.
1000

Лазовић Александра

Ђокић Марина

78.

Верска наставаЂокић Марина

Лазовић Александра

79.

МеханикаСтаменковић Дејан

Шубаревић Предраг

80.

Мехатронски системиПавловић Драган

Шубаревић Предраг

New layer...
New layer...
N