Raspored vanrednih ispita - JANUAR 2020.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА ЗА

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2019/2020.

- трећи и четврти степен -


Пријава матурских и завршних испита до 17.01.2020.

Испити ће бити обављени од 20.01. до 24.01.2020. по посебном распореду.

Р.бр.

П р е д м е т

Датум

пoлагања

испита

Време

Испитна комисија

1.

Српски језик и књижевност

14.01.

1500

Мићовић Гордана

Стефановић Биљана

2.

Енглески језик

13.01. 1230

Стефановић Милена

Петровић Милена

3.

Руски језик
4.

Француски језикАнгажовање из друге школе

5.

Немачки језик
6.

Математика

21.01.

1030

Величковић Биљана

Стојановић Биљана

7.

Физичко васпитање

23.01. 1100

Трифуновић Наташа

Јовановић Предраг

8.

Историјa

23.01.

1300

Стојковић Милица

Стамболић Бранкица

9.

Физика

20.01.

0930

Божиловић  Марина

Јовановић  Ивана

10.

Хемија


Јовановић  Ивана

Божиловић   Марина

11.

Биологија

Екологија и заштита животне средине


Пејић Славица

Меденица Наташа

12.

ГеографијаМеденица Наташа

Пејић  Славица

13.

Музичка уметностПетровић-Крстић Милена

Радовановић Милица

14.

Ликовна култураРадовановић Милица

Петровић-Крстић Марина

15.

Социологија


Лазовић Александра

Божиловић Јелена

16.

Филозофија

21.01.

1300

Божиловић Јелена

Лазовић Алексадра

17.

Устав и право грађанаЛазовић Алексадра

Божиловић Јелена

18.

Економика и организација предузећаЛазић Тамара

Лазовић Александра

19.

ПредузетништвоЛазић Тамара

Митић Бојан

20.

Основи електротехнике   1

17.01.

1230

Стојановић  Вера

Митић Радмила

21.

Основи електротехнике   2

17.01. 1230

Митић Радмила

Стојановић Вера

22.

Техничко цртање са нац.геометријомСтаменковић Дејан

Митић Бојан

23.

Рачунарска графика и Мултимедија

23.01.

0900

Динић Живановић Ивана

Робајац Александар

24.

Рачунарство и информатикаДинић Живановић Ивана

Робајац Александар

25.

Електроника 1Милосављевић Зоран

Шубаревић Татјана

26.

Електрична мерењаЈовановић Снежана

Пејић Предраг

27.

Елекротехнички материјали

22.01. 1230

Милосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

28.

Примена рачунара у електротехници

21.01.

1300

Нешић Верица

Робајац Александар

29.

Програмирање (II разред)Стајић Данијела

Крстић Милена

30.

Програмирање (III разред)Стајић Данијела

Крстић Милена

31.

Програмирање (IV разред)Стајић Данијела

Крстић Милена

32.

Рачунари (III разред)

24.01.

1345

Маринковић Миодраг

Пешев Валентина

33.

Рачунари (IV разред)


Пешев Валентина

Маринковић Миодраг

34.

Рачунарске мреже и комуникацијеДимић Виолета

Пешић Андреја

35.

Мерења у електроници

16.01. 0930

Јевтић Радоје

Шубаревић Татјана

36.

Дигитална електроникаШубаревић Татјана

Динић-Живановић Ивана

37.

Електроника 2

16.01.
1100

Милосављевић Зоран

Шубаревић Татјана

38.

Рачунари и програмирањеКрстић Милена

Ранђеловић Момчило

39.

Основе телекомуникација


Шубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

40.

Електронски појачавачиМилосављевић Зоран

Динић-Живановић Ивана

41.

Микропроцесори са елементима програмирањаДрндаревић Валентина

Динић-Живановић Ивана

42.

Високофрекфенцијска електроникаШубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

43.

Електронски медицински уређајиМилосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

44.

Елементи аутоматизације

23.01.
1230

Ничковић Јован

Шубаревић Татјана

45.

Мерења у аутоматици


Пешић Андреја

Ничковић Јован

46.

Системи аутоматског управљања

Ничковић Јован

Пешић Андреја

47.

Рачунари у системима управљањаПешић Андреја

Ничковић Јован

48.

Микроконтролери

Пешић Андреја

Митић Радмила

49.

Програмабилни логички контролериШубаревић Предраг

Пешић Андреја

50.

Основе аутоматског управљања

16.01.
1000

Ничковић Јован

Шубаревић Татјана

51.

Електричне инсталације и осветљењеКрстић Александар

Марковић Зоран

52.

Електроенергетика

20.01. 1200

Крстић Александар

Марковић Зоран

53.

Енергетска електроникаМарковић Зоран

Тошев Зоран

54.

Електроника у енергетициТошев Зоран

Марковић Зоран

55.

Мерења у електроенергетициПејић Предраг

Костић Марина

56.

Електричне машине са испитивањем

13.01.

1400

Живковић Саша

Пејић Предраг

57.

Електричне машине са регулацијом моторног погона

Пејић Предраг

Живковић Саша

58.

Електротермички уређајиПетровић Славиша

Тошев Зоран

59.

Расхладни уређајиПетровић Славиша

Тошев Зоран

60.

Електричне мрежеМарковић Зоран

Милинчић Милена

61.

Електрична постројењаДуњић Оливера

Петровић Славиша

62.

Основе машинстваСтаменковић Дејан

Павловић Драган

63.

Електрично покретањеТошев Зоран

Крстић Саша

64.

Управљање електромоторним погоном


Крстић Саша

Тошев Зоран

65.

Електромоторни погонКрстић  Александар

Живковић Саша

66.

Обновљиви извори енергије

24.01.
1300

Живковић Саша

Пејић Предраг

67.

Пројектовање електричних инсталацијаКрстић  Александар

Марковић Зоран

68.

Практична настава 1. разредМитић Бојан

Стојановић Горан

69.

Практична настава Т смер - 2. разред

22.01.

1230

Милосављевић Наташа

Митић Бојан

70.

Практична настава Е смер - 2. разредКрстић Саша

Стојановић Горан

71.

Практична настава Е смер - 3. разредКрстић Саша

Стојановић Горан

72.

Грађанско васпитање

16.01.
1230

Лазовић Александра

Стојаковић Драган

73.

Верска настава


Стојаковић Драган

Лазовић Александра

74.

МеханикаСтаменковић Дејан

Шубаревић Предраг

75.

Мехатронски системиПавловић Драган

Шубаревић Предраг

76.

Технички материјалиМилосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

77.

Електромашинска припремаМитић Бојан

Стојановић Горан

78.

Техничка документацијаЈевтић Радоје

Младеновић Александар

79

Интернет технологије и сервиси

14.01. 1400

Пешић Андреја

Димић Виолета

New layer...
New layer...