Raspored vanrednih ispita - AVGUST 2019.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА ЗА

АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2018/2019.

- трећи и четврти степен -


Пријава завршних испита је до 23.08.2019.

Испити су од 26.08.2019. до 29.08.2019. по посебном распореду.

Р.бр.

П р е д м е т

Датум

пoлагања

испита

Време

Испитна комисија

1.

Српски језик и књижевност

22.08.

1000

Стефановић Биљана

Бартон Јелена

2.

Енглески језик

26.08. 1000

Петровић Милена

Стефановић Милена

3.

Руски језик

 


 

4.

Француски језикАнгажовање из друге школе

5.

Немачки језик
6.

Математика

21.08.

1000

Величковић Биљана

Стојановић Биљана

7.

Физичко васпитање

21.08. 1000

Трифуновић Наташа

Јовановић Предраг

8.

Историјa

23.08.

1000

Стојковић Милица

Стамболић Бранкица

9.

Физика

 

 

Божиловић  Марина

Јовановић  Ивана

10.

Хемија


Јовановић  Ивана

Божиловић   Марина

11.

Биологија

Екологија и заштита животне срединеПејић Славица

Меденица Наташа

12.

ГеографијаМеденица Наташа

Пејић  Славица

13.

Музичка уметност

 

 

Јовановић Нела

Радовановић Милица

14.

Ликовна култура

 

 

Радовановић Милица

Јовановић Нела

15.

Социологија

 

 

Лазовић Александра

Ђорђевић Бранислава

16.

Филозофија

23.08.

1000

Ђорђевић Бранислава

Лазовић Алексадра

17.

Устав и право грађана

 


Костић  Звонимир

Лазовић Алексадра

18.

Економика и организација предузећа

 


Лазић Тамара

Лазовић Александра

19.

ПредузетништвоЛазић Тамара

Радовић Снежана

20.

Основи електротехнике   1

 


Стојановић  Вера

Митић Радмила

21.

Основи електротехнике   2Стојадиновић Радојка

Митић Радмила

22.

Техничко цртање са нац.геометријомМилинчић Милена

Младеновић Александар

23.

Рачунарска графика и Мултимедија

 


Младеновић Александар

Динић Живановић Ивана

24.

Рачунарство и информатикаСтојановић Вера

Робајац Александар

25.

Електроника 1Милосављевић Зоран

Стојадиновић  Радојка

26.

Електрична мерењаПејић Предраг

Живковић Саша

27.

Елекротехнички материјалиМилосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

28.

Примена рачунара у електротехници

 

 

Нешић Верица

Робајац Александар

29.

Програмирање (II разред)

 

 

Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

30.

Програмирање (III разред)Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

31.

Програмирање (IV разред)Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

32.

Рачунари (III разред)Динић Живановић Ивана

Пешев Валентина

33.

Рачунари (IV разред)

 

Пешев Валентина

Танасковић Наташа

34.

Рачунарске мреже и комуникацијеДимић Виолета

Пешић Андреја

35.

Мерења у електронициЈевтић Радоје

Костић Марина

36.

Дигитална електроникаЈовановић Снежана

Шубаревић Татјана

37.

Електроника 2Милосављевић Зоран

Стојадиновић Радојка

38.

Рачунари и програмирањеКрстић Милена

Ранђеловић Момчило

39.

Основе телекомуникација


Шубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

40.

Електронски појачавачиМилосављевић Зоран

Динић-Живановић Ивана

41.

Микропроцесори са елементима програмирањаДрндаревић Валентина

Динић-Живановић Ивана

42.

Високофрекфенцијска електроникаШубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

43.

Електронски медицински уређајиМилосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

44.

Елементи аутоматизацијеНичковић Јован

Пешић Андреја

45.

Мерења у аутоматици


Пешић Андреја

Ничковић Јован

46.

Системи аутоматског управљања

Ничковић Јован

Пешић Андреја

47.

Рачунари у системима управљањаНичковић Јован

Пешић Андреја

48.

Микроконтролери

Пешић Андреја

Митић Радмила

49.

Програмабилни логички контролериПешић Андреја

Шубаревић Предраг

50.

Основе аутоматског управљањаНичковић Јован

Маринковић Миодраг

51.

Електричне инсталације и осветљењеКрстић Александар

Марковић Зоран

52.

ЕлектроенергетикаКрстић Александар

Марковић Зоран

53.

Енергетска електроника

23.08.
1000

Марковић Зоран

Тошев Зоран

54.

Електроника у енергетициМарковић Зоран

Тошев Зоран

55.

Мерења у електроенергетици

23.08.
1000

Пејић Предраг

Костић Марина

56.

Електричне машине са испитивањем

30.08.

1000

Живковић Саша

Пејић Предраг

57.

Електричне машине са регулацијом моторног погона

Пејић Предраг

Живковић Саша

58.

Електротермички уређајиПетровић Славиша

Тошев Зоран

59.

Расхладни уређаји

23.08. 1000

Петровић Славиша

Тошев Зоран

60.

Електричне мрежеМарковић Зоран

Милинчић Милена

61.

Електрична постројења

23.08. 1000

Дуњић Оливера

Петровић Славиша

62.

Основе машинстваСтаменковић Дејан

Павловић Драган

63.

Електрично покретањеТошев Зоран

Крстић Саша

64.

Управљање електромоторним погоном


Крстић Саша

Тошев Зоран

65.

Електромоторни погонКрстић  Александар

Живковић Саша

66.

Обновљиви извори енергијеПејић Предраг

Живковић Саша

67.

Пројектовање електричних инсталација

22.08.
1000

Крстић  Александар

Марковић Зоран

68.

Практична настава 1. разредМитић Бојан

Стојановић Горан

69.

Практична настава Т смер - 2. разред


 

Милосављевић Наташа

Митић Бојан

70.

Практична настава Е смер - 2. разредКрстић Саша

Стојановић Горан

71.

Практична настава Е смер - 3. разред


 

Крстић Саша

Стојановић Горан

72.

Увод у архитектуру рачунара


 

Маринковић Миодраг

Динић Живановић Ивана

73.

Грађанско васпитањеЛазовић Александра

Стојаковић Драган

74.

Верска настава

23.08.
1000

Стојаковић Драган

Лазовић Александра

75.

МеханикаСтаменковић Дејан

Шубаревић Предраг

76.

Мехатронски системиПавловић Драган

Шубаревић Предраг

New layer...
New layer...
N