Raspored vanrednih ispita - AVGUST 2017.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА ЗА

АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017.

- трећи и четврти степен -


Пријава завршног испита до 25.08. Испити су од понеделјка 28.08. по посебном распореду.

Пријава матурског испита од 24.08. Испити су од петка 25.08. по посебном распореду.

Р.бр.

П р е д м е т

Датум

пoлагања

испита

Време

Испитна комисија

1.

Српски језик и књижевност

 

 

Мићовић Гордана

Ранчић Радмила

2.

Енглески језикПетровић Милена

Станковић Љиљана

3.

Руски језикБогдановић  Загорка

Донков Нада

4.

Француски језикДонков Нада

Богдановић Загорка

5.

Немачки језик
6.

Математика

22.08.

1000

Митић Николић Слађана

Шумоња Соња

7.

Физичко васпитањеТрифуновић Наташа

Јовановић Предраг

8.

ИсторијaСтојковић Милица

Стамболић Бранкица

9.

Физика

 

 

Малинић  Милета

Божиловић  Марина

10.

ХемијаЈовановић  Ивана

Божиловић   Марина

11.

Биологија

Екологија и заштита животне срединеПејић Славица

Меденица Наташа

12.

ГеографијаМеденица Наташа

Пејић  Славица

13.

Музичка уметностСтанковић Клара

Радовановић Милица

14.

Ликовна култураМилетић-Стојичић Ана

Станковић Клара

15.

Социологија

 

 

Радовић Снежана

Ђорђевић Бранислава

16.

Филозофија

23.08.

1000

Ђорђевић Бранислава

Радовић Снежана

17.

Устав и право грађана

 

 

Радовић  Снежана

Костић  Звонимир

18.

Економика и организација предузећа

21.08.

1000

Ђорђевић Драгана

Радовић Снежана

19.

Основи електротехнике   1 - Т   смерСтојановић  Вера

Пантић Данијела

20.

Основи електротехнике   1 -  Е   смерПантић  Данијела

Стојановић Вера

21.

Техничко цртање са нац.геометријомСтајић  Данијела

Стаменковић Дејан

22.

Рачунарска графика и Мултимедија

 


Мијалковић Марина

Стојановић Вера

23.

Рачунарство и информатикаРобајац Александар

Младеновић Александар

24.

Основи електротехникe 2 - Т смерСтојадиновић Радојка

Митић Радмила

25.

Основи електротехнике 2 - Е смерСтојадиновић Радојка

Митић Радмила

26.

Елекротехнички материјалиМилосављевић Наташа

Пантић Данијела

27.

Примена рачунара у електротехници

25.08.

1000

Нешић Верица

Робајац Александар

28.

Електрична мерења – Т  смер

 

 

Пејић Предраг

Живковић Саша

29.

Електрична мерења – Е смер

25.08.

1000

Живковић Саша

Пејић Предраг

30.

Електроника 1 Т-смерМилосављевић Зоран

Стојадиновић  Радојка

31.

Електроника 1 Е-смер

22.08.

1000

Јовановић Снежана

Шубаревић Татјана

32.

Програмирање (II разред)

21.08.

1000

Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

33.

Програмирање (III разред)


Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

34.

Програмирање (IV разред)


Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

35.

Рачунари (III разред)


Мијалковић Марина

Пешев Валентина

36.

Рачунари (IV разред)


Пешев Валентина

Митић Бојан

37.

Рачунарске мреже и комуникацијаДимић ВИолета

Пешић Андреја

38.

Мерења у електронициЈевтић Радоје

Пантић Данијела

39.

Дигитална електроника


Јовановић Снежана

Шубаревић Татјана

40.

Електроника 2Милосављевић Зоран

Шубаревић Татјана

41.

Рачунари и програмирањеПејчић Мирослав

Мијалковић Марина

42.

Основе телекомуникацијаПешић Андреја

Стојадиновић Радојка

43.

Електронски појачавачиМилосављевић Зоран

Динић-Живановић Ивана

44.

Микропроцесори са елементима програмирањаДрндаревић Валентина

Динић-Живановић Ивана

45.

Високофрекфенцијска електроникаШубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

46.

Електронски медицински уређајиМилосављевић Наташа

Мијалковић Марина

47.

Елементи аутоматизације

23.08.
1000

Пејчић Мирослав

Пешић Андреја

48.

Мерења у аутоматици


Пешић Андреја

Ничковић Јован

49.

Системи аутоматског управљања

Ничковић Јован

Пешић Андреја

50.

Рачунари у системима управљањаПешић Андреја

Пејчић   Мирослав

51.

Микроконтролери

Пејчић Мирослав

Пешић Андреја

52.

Програмабилни логички контролериПејчић Мирослав

Пешић Андреја

53.

Основе аутоматског управљања

- Т смер

23.08.
1000

Пејчић Мирослав

Ничковић Јован

54.

Основе аутоматског управљања

- Е смер

23.08.

1000

Ничковић Јован

Пешић Андреја

55.

Електричне инсталације и осветљење

29.08.

1000

Марковић Зоран

Крстић Александар

56.

ЕлектроенергетикаПејић Предраг

Тошев Зоран

57.

Енергетска електроникаМарковић Зоран

Тошев Зоран

58.

Електроника у енергетициМарковић Зоран

Тошев Зоран

59.

Мерења у електроенергетици

24.08.
1000

Милосављевић Драган

Пејић Предраг

60.

Електричне машине са испитивањем

25.08.

1000

Живковић Саша

Пејић Предраг

61.

Електричне машине са регулацијом моторног погона

Пејић Предраг

Живковић Саша

62.

Електротермички уређаји


Петровић Славиша

Тошев Зоран

63.

Расхладни уређајиПетровић Славиша

Тошев Зоран

64.

Електричне мреже

22.08.

1000

Марковић Зоран

Милинчић Милена

65.

Електрична постројења

21.08.

1000

Дуњић Оливера

Петровић Славиша

66.

Основе машинстваСтаменковић Дејан

Павловић Драган

67.

Електрично покретањеТошев Зоран

Крстић Саша

68.

Управљање електромоторним погоном


Крстић Саша

Тошев Зоран

69.

Електромоторни погонМилосављевић Драган

Пејић Предраг

70.

Практична настава 1. разред


Илић Бобан

Стојановић Горан

71.

Практична настава

Т смер - 2. разредПантић Данијела

Милосављевић Наташа

72.

Практична настава

Е смер - 2. разред

23.08.

1000

Илић Бобан

Стојановић Горан

73.

Практична настава

Е смер - 3. разред

23.08.
1000

Крстић Саша

Илић Бобан


74.

Електротехника са мерењимаМитић Радмила

Стојадиновић Радојка

75.


Обновљиви извори енергије


 

Пејић Предраг

Живковић Саша

76.

Грађанско васпитање

24.08.
1000

Лазовић Александра

Пејић Славица

77.

Верска наставаЂокић Марина

Лазовић Александра

78.

Пројектовање електричних инсталација

29.08.
1000

Крстић  Александар

Марковић Зоран

New layer...
New layer...
N