Raspored vanrednih ispita - JUN 2018.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА ЗА

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018.

- трећи и четврти степен -


Пријава завршних и матурских испита до 12.06.2018.

Испити су од 13.06. до 15.06. по посебном распореду.

Р.бр.

П р е д м е т

Датум

пoлагања

испита

Време

Испитна комисија

1.

Српски језик и књижевност

13.06.

1030

Мићовић Гордана

Вељковић Бранкица

2.

Енглески језик

12.06. 1200

Садиковић Бојана

Стефановић Милена

3.

Руски језикВучковић Славиша

Донков Нада

4.

Француски језикДонков Нада

Вучковић Славиша

5.

Немачки језик
6.

Математика

07.06.

1130

Шумоња Соња

Величковић Биљана

7.

Физичко васпитање

15.06. 1200

Марјановић Саша

Јовановић Предраг

8.

Историјa

 

 

Стојковић Милица

Стамболић Бранкица

9.

Физика

 

 

Малинић  Милета

Божиловић  Марина

10.

Хемија

04.06. 1230

Јовановић  Ивана

Божиловић   Марина

11.

Биологија

Екологија и заштита животне срединеПејић Славица

Меденица Наташа

12.

ГеографијаМеденица Наташа

Пејић  Славица

13.

Музичка уметност

 

 

Станковић Клара

Милетић Стојичић Ана

14.

Ликовна култура

05.06.

1500

Милетић-Стојичић Ана

Станковић Клара

15.

Социологија

04.06.

1130

Радовић Снежана

Ђорђевић Бранислава

16.

Филозофија

04.06.

1130

Ђорђевић Бранислава

Радовић Снежана

17.

Устав и право грађана

 


Радовић  Снежана

Костић  Звонимир

18.

Економика и организација предузећа

 

Лазић Тамара

Радовић Снежана

18а.

Предузетништво

 


Лазић Тамара

Радовић Снежана

19.

Основи електротехнике   1 - Т   смер

 


Стојановић  Вера

Пантић Данијела

20.

Основи електротехнике   1 -  Е   смерПантић  Данијела

Стојановић Вера

21.

Техничко цртање са нац.геометријомМилинчић Милена

Милојковић Бојан

22.

Рачунарска графика и Мултимедија

13.06.

1400

Мијалковић Марина

Динић Живановић Ивана

23.

Рачунарство и информатика

06.06. 1130

Робајац Александар

Стојановић Вера

24.

Основи електротехникe 2 - Т смерСтојадиновић Радојка

Митић Радмила

25.

Основи електротехнике 2 - Е смерСтојадиновић Радојка

Митић Радмила

26.

Елекротехнички материјалиМилосављевић Наташа

Пантић Данијела

27.

Примена рачунара у електротехници

06.06.

1130

Нешић Верица

Робајац Александар

28.

Електрична мерења – Т  смер

 

 

Пејић Предраг

Живковић Саша

29.

Електрична мерења – Е смерЖивковић Саша

Пејић Предраг

30.

Електроника 1 Т-смерМилосављевић Зоран

Стојадиновић  Радојка

31.

Електроника 1 Е-смерЈовановић Снежана

Шубаревић Татјана

32.

Програмирање (II разред)

 

 

Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

33.

Програмирање (III разред)

07.06.
1100

Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

34.

Програмирање (IV разред)


Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

35.

Рачунари (III разред)Танасковић Наташа

Пешев Валентина

36.

Рачунари (IV разред)


Пешев Валентина

Митић Бојан

37.

Рачунарске мреже и комуникацијаДимић Виолета

Пешић Андреја

38.

Мерења у електроници

04.06. 1000

Јевтић Радоје

Пантић Данијела

39.

Дигитална електроника

14.06. 1100

Јовановић Снежана

Шубаревић Татјана

40.

Електроника 2

13.06.
1100

Милосављевић Зоран

Стојадиновић Радојка

41.

Рачунари и програмирањеПејчић Мирослав

Мијалковић Марина

42.

Основе телекомуникацијаПешић Андреја

Стојадиновић Радојка

43.

Електронски појачавачиМилосављевић Зоран

Динић-Живановић Ивана

44.

Микропроцесори са елементима програмирања


Дрндаревић Валентина

Динић-Живановић Ивана

45.

Високофрекфенцијска електроника


Шубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

46.

Електронски медицински уређајиМилосављевић Наташа

Мијалковић Марина

47.

Елементи аутоматизације 

Пешић Андреја

48.

Мерења у аутоматици


Пешић Андреја

Ничковић Јован

49.

Системи аутоматског управљања

Ничковић Јован

Пешић Андреја

50.

Рачунари у системима управљањаНичковић Јован

 

51.

Микроконтролери

 

Пешић Андреја

52.

Програмабилни логички контролериНичковић Јован

53.

Основе аутоматског управљања

- Т смер


Пешић Андреја

Ничковић Јован

54.

Основе аутоматског управљања

- Е смер

 

Ничковић Јован

Пешић Андреја

55.

Електричне инсталације и осветљење

04.06.

1000

Марковић Зоран

Крстић Александар

56.

Електроенергетика

06.06. 1300

Пејић Предраг

Живковић Саша

57.

Енергетска електроника

15.06.
1130

Марковић Зоран

Тошев Зоран

58.

Електроника у енергетициМарковић Зоран

Тошев Зоран

59.

Мерења у електроенергетици

15.06.
1200

Милосављевић Драган

Пејић Предраг

60.

Електричне машине са испитивањем

06.06.

1300

Живковић Саша

Пејић Предраг

61.

Електричне машине са регулацијом моторног погона

Пејић Предраг

Живковић Саша

62.

Електротермички уређаји

05.06.
1230

Петровић Славиша

Тошев Зоран

63.

Расхладни уређаји

04.06. 1000

Петровић Славиша

Тошев Зоран

64.

Електричне мреже

05.06.
1400

Марковић Зоран

Милинчић Милена

65.

Електрична постројења

04.06. 0930

Дуњић Оливера

Петровић Славиша

66.

Основе машинства

14.06.
1000

Стаменковић Дејан

Павловић Драган

67.

Електрично покретањеТошев Зоран

Крстић Саша

68.

Управљање електромоторним погоном


Крстић Саша

Тошев Зоран

69.

Електромоторни погонМилосављевић Драган

Пејић Предраг

70.

Обновљиви извори енергијеМилосављевић Драган

Живковић Саша

71.

Пројектовање електричних инсталација


Крстић  Александар

Марковић Зоран

72.

Практична настава

(1. разред)Илић Бобан

Стојановић Горан

73.

Практична настава

Т смер - 2. разред


 

Милосављевић Наташа

Динић Живановић Ивана

74.

Практична настава

Е смер - 2. разред

07.06.
1230

Илић Бобан

Крстић Саша

75.

Практична настава

Е смер - 3. разред

07.06.

1230

Илић Бобан

Крстић Саша

76.

Основе практичних вештина


 

Илић Бобан

Стојановић Горан

77.

Грађанско васпитање

14.06.
1200

Лазовић Александра

Ђокић Марина

78.

Верска наставаЂокић Марина

Лазовић Александра

79.

МеханикаСтаменковић Дејан

Шубаревић Предраг

80.

Мехатронски системиПавловић Драган

Шубаревић Предраг

New layer...
New layer...
N