Raspored vanrednih ispita - APRIL 2019.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА ЗА

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2018/2019.

- трећи и четврти степен -


Пријава завршних испита је до 16.04.2019.

Испити су од 17.04.2019. до 19.04.2019. по посебном распореду.

Р.бр.

П р е д м е т

Датум

пoлагања

испита

Време

Испитна комисија

1.

Српски језик и књижевност

09.04.

 

Мићовић Гордана

Бартон Јелена

2.

Енглески језик

10.04. 1200

Петровић Милена

Садиковић Бојана

3.

Руски језик

 


Николић Александра

4.

Француски језик
5.

Немачки језик
6.

Математика

16.04.

1030

Зељковић Коцић Снежана

Стојановић Мирјана

7.

Физичко васпитање

16.04. 1130

Трифуновић Наташа

Јовановић Предраг

8.

Историјa

12.04.

1300

Стојковић Милица

Стамболић Бранкица

9.

Физика

17.04.

1100

Божиловић  Марина

Јовановић  Ивана

10.

Хемија


Јовановић  Ивана

Божиловић   Марина

11.

Биологија

Екологија и заштита животне срединеПејић Славица

Меденица Наташа

12.

Географија

18.04

1230

Меденица Наташа

Пејић  Славица

13.

Музичка уметност

11.04.

1115

Јовановић Нела

Радовановић Милица

14.

Ликовна култура

11.04.

1115

Радовановић Милица

Јовановић Нела

15.

Социологија

16.04.

1300

Лазовић Александра

Ђорђевић Бранислава

16.

Филозофија

08.04.

1200

Ђорђевић Бранислава

Лазовић Алексадра

17.

Устав и право грађана

10.04.

1230

Костић  Звонимир

Лазовић Алексадра

18.

Економика и организација предузећа

10.04.

1130

Лазић Тамара

Лазовић Александра

19.

ПредузетништвоЛазић Тамара

Радовић Снежана

20.

Основи електротехнике   1

10.04.

1230

Стојановић  Вера

Митић Радмила

21.

Основи електротехнике   2Стојадиновић Радојка

Митић Радмила

22.

Техничко цртање са нац.геометријомМилинчић Милена

Младеновић Александар

23.

Рачунарска графика и Мултимедија

15.04.

1030

Младеновић Александар

Динић Живановић Ивана

24.

Рачунарство и информатикаСтојановић Вера

Робајац Александар

25.

Електроника 1Милосављевић Зоран

Стојадиновић  Радојка

26.

Електрична мерењаПејић Предраг

Живковић Саша

27.

Елекротехнички материјалиМилосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

28.

Примена рачунара у електротехници

 

 

Нешић Верица

Робајац Александар

29.

Програмирање (II разред)

12.04.

1100

Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

30.

Програмирање (III разред)Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

31.

Програмирање (IV разред)

12.04.

1100

Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

32.

Рачунари (III разред)Динић Живановић Ивана

Пешев Валентина

33.

Рачунари (IV разред)

12.04.

1200

Пешев Валентина

Танасковић Наташа

34.

Рачунарске мреже и комуникације

17.04.
1430

Димић Виолета

Пешић Андреја

35.

Мерења у електроници

11.04. 1000

Јевтић Радоје

Костић Марина

36.

Дигитална електроникаЈовановић Снежана

Шубаревић Татјана

37.

Електроника 2Милосављевић Зоран

Стојадиновић Радојка

38.

Рачунари и програмирањеКрстић Милена

Ранђеловић Момчило

39.

Основе телекомуникација


Шубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

40.

Електронски појачавачиМилосављевић Зоран

Динић-Живановић Ивана

41.

Микропроцесори са елементима програмирања

12.04.
1100

Дрндаревић Валентина

Динић-Живановић Ивана

42.

Високофрекфенцијска електроникаШубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

43.

Електронски медицински уређајиМилосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

44.

Елементи аутоматизацијеНичковић Јован

Пешић Андреја

45.

Мерења у аутоматици


Пешић Андреја

Ничковић Јован

46.

Системи аутоматског управљања

Ничковић Јован

Пешић Андреја

47.

Рачунари у системима управљањаНичковић Јован

Пешић Андреја

48.

Микроконтролери

Пешић Андреја

Митић Радмила

49.

Програмабилни логички контролериПешић Андреја

Шубаревић Предраг

50.

Основе аутоматског управљања

11.04.
1400

Ничковић Јован

Маринковић Миодраг

51.

Електричне инсталације и осветљењеКрстић Александар

Марковић Зоран

52.

Електроенергетика

15.04. 1200

Крстић Александар

Марковић Зоран

53.

Енергетска електроникаМарковић Зоран

Тошев Зоран

54.

Електроника у енергетициМарковић Зоран

Тошев Зоран

55.

Мерења у електроенергетици

19.04.
1230

Пејић Предраг

Костић Марина

56.

Електричне машине са испитивањем

17.04.

1230

Живковић Саша

Пејић Предраг

57.

Електричне машине са регулацијом моторног погона

Пејић Предраг

Живковић Саша

58.

Електротермички уређаји

19.04.
1000

Петровић Славиша

Тошев Зоран

59.

Расхладни уређаји

08.04. 1200

Петровић Славиша

Тошев Зоран

60.

Електричне мреже

15.04.
1130

Марковић Зоран

Милинчић Милена

61.

Електрична постројења

16.04. 1200

Дуњић Оливера

Петровић Славиша

62.

Основе машинстваСтаменковић Дејан

Павловић Драган

63.

Електрично покретањеТошев Зоран

Крстић Саша

64.

Управљање електромоторним погоном


Крстић Саша

Тошев Зоран

65.

Електромоторни погон

15.04.
1200

Крстић  Александар

Живковић Саша

66.

Обновљиви извори енергијеПејић Предраг

Живковић Саша

67.

Пројектовање електричних инсталација

21.01.
1200

Крстић  Александар

Марковић Зоран

68.

Практична настава 1. разред

09.04. 1100

Митић Бојан

Стојановић Горан

69.

Практична настава Т смер - 2. разред


 

Милосављевић Наташа

Митић Бојан

70.

Практична настава Е смер - 2. разредКрстић Саша

Стојановић Горан

71.

Практична настава Е смер - 3. разред

18.04.

1100

Крстић Саша

Стојановић Горан

72.

Увод у архитектуру рачунара

15.04.

1030

Маринковић Миодраг

Динић Живановић Ивана

73.

Грађанско васпитање

10.04.
1230

Лазовић Александра

Стојаковић Драган

74.

Верска настава

17.04.
1300

Стојаковић Драган

Лазовић Александра

75.

МеханикаСтаменковић Дејан

Шубаревић Предраг

76.

Мехатронски системиПавловић Драган

Шубаревић Предраг

New layer...
New layer...
N