Raspored vanrednih ispita - AVGUST 2020.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА (ШКОЛСКЕ 2019/2020.)

- трећи и четврти степен -

испитни рок: АВГУСТ

 

 

Р.бр.

П р е д м е т

Датум

пoлагања

испита

Време

Испитна комисија

1.

Српски језик и књижевност

25.08.

1100

Станојевић Јасмина

Бартон Јелена

2.

Енглески језикСтефановић Милена

Петровић Милена

3.

Руски језик
4.

Француски језикАнгажовање из друге школе

5.

Немачки језик
6.

Математика

21.08.

0900

Шумоња Соња

Зељковић Снежана

7.

Физичко васпитањеТрифуновић Наташа

Јовановић Предраг

8.

Историјa

 


Стојковић Милица

Стамболић Бранкица

9.

Физика

26.08.

1100

Божиловић  Марина

Јовановић  Данијела

10.

Хемија


Јовановић Ивана

Божиловић Марина

11.

Биологија

Екологија и заштита животне срединеПејић Славица

Меденица Наташа

12.

ГеографијаМеденица Наташа

Пејић  Славица

13.

Музичка уметностПетровић-Крстић Милена

Радовановић Милица

14.

Ликовна култураРадовановић Милица

Петровић-Крстић Марина

15.

Социологија

27.08.

1100

Лазовић Александра

Божиловић Јелена

16.

Филозофија

27.08.

1100

Божиловић Јелена

Лазовић Алексадра

17.

Устав и право грађанаЛазовић Алексадра

Божиловић Јелена

18.

Економика и организација предузећа

28.08.

1100

Лазић Тамара

Лазовић Александра

19.

ПредузетништвоЛазић Тамара

Митић Бојан

20.

Основи електротехнике   1

 


Стојановић Вера

Митић Радмила

21.

Основи електротехнике   2

27.08. 1100

Митић Радмила

Стојановић Вера

22.

Техничко цртање са нац.геометријом


Стаменковић Дејан

Митић Бојан

23.

Рачунарска графика и Мултимедија

 


Динић Живановић Ивана

Робајац Александар

24.

Рачунарство и информатикаДинић Живановић Ивана

Стајић Данијела

25.

Електроника 1

25.08.

1100

Милосављевић Зоран

Шубаревић Татјана

26.

Електрична мерења

26.08.
1100

Јовановић Снежана

Пејић Предраг

27.

Елекротехнички материјали

28.08. 1100

Милосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

28.

Примена рачунара у електротехници

 

 

Нешић Верица

Робајац Александар

29.

Програмирање (II разред)

31.08.

1100

Стајић Данијела

Крстић Милена

30.

Програмирање (III разред)Стајић Данијела

Крстић Милена

31.

Програмирање (IV разред)

31.08.
1100

Стајић Данијела

Крстић Милена

32.

Рачунари (III разред)Маринковић Миодраг

Пешев Валентина

33.

Рачунари (IV разред)


Пешев Валентина

Маринковић Миодраг

34.

Рачунарске мреже и комуникације


Димић Виолета

Пешић Андреја

35.

Мерења у електроници


Јевтић Радоје

Шубаревић Татјана

36.

Дигитална електроника


Шубаревић Татјана

Јевтић Радоје

37.

Електроника 2


Милосављевић Зоран

Шубаревић Татјана

38.

Рачунари и програмирање

20.08. 1100

Крстић Милена

Ранђеловић Момчило

39.

Основе телекомуникација


Шубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

40.

Електронски појачавачиМилосављевић Зоран

Динић-Живановић Ивана

41.

Микропроцесори са елементима програмирања

31.08.
1100

Дрндаревић Валентина

Динић-Живановић Ивана

42.

Високофрекфенцијска електроникаШубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

43.

Електронски медицински уређајиМилосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

44.

Елементи аутоматизације


Ничковић Јован

Шубаревић Татјана

45.

Мерења у аутоматици


Пешић Андреја

Ничковић Јован

46.

Системи аутоматског управљања

Ничковић Јован

Пешић Андреја

47.

Рачунари у системима управљањаПешић Андреја

Ничковић Јован

48.

Микроконтролери

Пешић Андреја

Митић Радмила

49.

Програмабилни логички контролериШубаревић Предраг

Пешић Андреја

50.

Основе аутоматског управљањаНичковић Јован

Шубаревић Татјана

51.

Електричне инсталације и осветљење

27.08.

1100

Крстић Александар

Марковић Зоран

52.

ЕлектроенергетикаКрстић Александар

Марковић Зоран

53.

Енергетска електроника


Марковић Зоран

Тошев Зоран

54.

Електроника у енергетициТошев Зоран

Марковић Зоран

55.

Мерења у електроенергетициПејић Предраг

Костић Марина

56.

Електричне машине са испитивањем

 

Живковић Саша

Пејић Предраг

57.

Електричне машине са регулацијом моторног погона

Пејић Предраг

Живковић Саша

58.

Електротермички уређајиПетровић Славиша

Тошев Зоран

59.

Расхладни уређајиПетровић Славиша

Тошев Зоран

60.

Електричне мрежеМарковић Зоран

Милинчић Милена

61.

Електрична постројења


Дуњић Оливера

Петровић Славиша

62.

Основе машинства

26.08.
1100

Стаменковић Дејан

Павловић Драган

63.

Електрично покретањеТошев Зоран

Крстић Саша

64.

Управљање електромоторним погоном


Крстић Саша

Тошев Зоран

65.

Електромоторни погонКрстић  Александар

Живковић Саша

66.

Обновљиви извори енергије


Живковић Саша

Пејић Предраг

67.

Пројектовање електричних инсталацијаКрстић  Александар

Марковић Зоран

68.

Практична настава 1. разредМитић Бојан

Стојановић Горан

69.

Практична настава Т смер - 2. разред

28.08.

1100

Милосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

70.

Практична настава Е смер - 2. разредКрстић Саша

Стојановић Горан

71.

Практична настава Е смер - 3. разредКрстић Саша

Стојановић Горан

72.

Грађанско васпитање

27.08.
1100

Лазовић Александра

Стојаковић Драган

73.

Верска наставаСтојаковић Драган

Лазовић Александра

74.

МеханикаСтаменковић Дејан

Шубаревић Предраг

75.

Мехатронски системиПавловић Драган

Шубаревић Предраг

76.

WEB програмирање

27.08. 1100

Банковић Дејан

Николић Јелена

77.

Електромашинска припремаМитић Бојан

Стојановић Горан

78.

Техничка документацијаЈевтић Радоје

Младеновић Александар

79

Интернет технологије и сервиси


Пешић Андреја

Димић Виолета

New layer...
New layer...