Raspored vanrednih ispita - JANUAR 2018.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА ЗА

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018.

- трећи и четврти степен -


Пријава завршних и матурских испита до 22.01.2018.

Испити су од 23.01. до 26.01. по посебном распореду.

Р.бр.

П р е д м е т

Датум

пoлагања

испита

Време

Испитна комисија

1.

Српски језик и књижевност

18.01.

1330

Ранчић Радмила

Стефановић Биљана

2.

Енглески језик

15.01. 1130

Радивојевић Душанка

Стефановић Милена

3.

Руски језикВучковић Славиша

Донков Нада

4.

Француски језикДонков Нада

Вучковић Славиша

5.

Немачки језик
6.

Математика

16.01.

1230

Митић НИколић Слађана

Стојановић Мирјана

7.

Физичко васпитање

24.01. 1230

Марјановић Саша

Јовановић Предраг

8.

Историјa

24.01.

1100

Стојковић Милица

Стамболић Бранкица

9.

Физика

 

 

Малинић  Милета

Божиловић  Марина

10.

ХемијаЈовановић  Ивана

Божиловић   Марина

11.

Биологија

Екологија и заштита животне средине

25.01.

1200

Пејић Славица

Меденица Наташа

12.

Географија

25.01.

1200

Меденица Наташа

Пејић  Славица

13.

Музичка уметност

 

 

Станковић Клара

Милетић Стојичић Ана

14.

Ликовна култураМилетић-Стојичић Ана

Станковић Клара

15.

Социологија

19.01.

1300

Радовић Снежана

Ђорђевић Бранислава

16.

Филозофија

 

 

Ђорђевић Бранислава

Радовић Снежана

17.

Устав и право грађана

24.01.

1100

Радовић  Снежана

Костић  Звонимир

18.

Економика и организација предузећа

 

Лазић Тамара

Радовић Снежана

18а.

Предузетништво

 

Лазић Тамара

Радовић Снежана

19.

Основи електротехнике   1 - Т   смер

17.01

1130

Стојановић  Вера

Пантић Данијела

20.

Основи електротехнике   1 -  Е   смер

17.01. 1130

Пантић  Данијела

Стојановић Вера

21.

Техничко цртање са нац.геометријом

16.01. 1200

Милинчић Милена

Милојковић Бојан

22.

Рачунарска графика и Мултимедија

 

Мијалковић Марина

Динић Живановић Ивана

23.

Рачунарство и информатика

23.01. 1200

Робајац Александар

Стојановић Вера

24.

Основи електротехникe 2 - Т смерСтојадиновић Радојка

Митић Радмила

25.

Основи електротехнике 2 - Е смерСтојадиновић Радојка

Митић Радмила

26.

Елекротехнички материјалиМилосављевић Наташа

Пантић Данијела

27.

Примена рачунара у електротехници

 

 

Нешић Верица

Робајац Александар

28.

Електрична мерења – Т  смер

 

 

Пејић Предраг

Живковић Саша

29.

Електрична мерења – Е смерЖивковић Саша

Пејић Предраг

30.

Електроника 1 Т-смерМилосављевић Зоран

Стојадиновић  Радојка

31.

Електроника 1 Е-смерЈовановић Снежана

Шубаревић Татјана

32.

Програмирање (II разред)

 

 

Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

33.

Програмирање (III разред)

24.01.
1100

Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

34.

Програмирање (IV разред)


Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

35.

Рачунари (III разред)

26.01. 1230

Танасковић Наташа

Пешев Валентина

36.

Рачунари (IV разред)


Пешев Валентина

Митић Бојан

37.

Рачунарске мреже и комуникацијаДимић Виолета

Пешић Андреја

38.

Мерења у електронициЈевтић Радоје

Пантић Данијела

39.

Дигитална електроника


Јовановић Снежана

Шубаревић Татјана

40.

Електроника 2

24.01.
1230

Милосављевић Зоран

Стојадиновић Радојка

41.

Рачунари и програмирањеПејчић Мирослав

Мијалковић Марина

42.

Основе телекомуникацијаПешић Андреја

Стојадиновић Радојка

43.

Електронски појачавачиМилосављевић Зоран

Динић-Живановић Ивана

44.

Микропроцесори са елементима програмирања


Дрндаревић Валентина

Динић-Живановић Ивана

45.

Високофрекфенцијска електроника


Шубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

46.

Електронски медицински уређајиМилосављевић Наташа

Мијалковић Марина

47.

Елементи аутоматизацијеПејчић Мирослав

Пешић Андреја

48.

Мерења у аутоматици


Пешић Андреја

Ничковић Јован

49.

Системи аутоматског управљања

Ничковић Јован

Пешић Андреја

50.

Рачунари у системима управљањаПешић Андреја

Пејчић   Мирослав

51.

Микроконтролери

Пејчић Мирослав

Пешић Андреја

52.

Програмабилни логички контролериПејчић Мирослав

Пешић Андреја

53.

Основе аутоматског управљања

- Т смер


Пејчић Мирослав

Ничковић Јован

54.

Основе аутоматског управљања

- Е смер

 

Ничковић Јован

Пејчић Мирослав

55.

Електричне инсталације и осветљење

26.01.

1300

Марковић Зоран

Крстић Александар

56.

Електроенергетика

17.01. 1130

Пејић Предраг

Живковић Саша

57.

Енергетска електроника


Марковић Зоран

Тошев Зоран

58.

Електроника у енергетициМарковић Зоран

Тошев Зоран

59.

Мерења у електроенергетици

17.01.
1130

Милосављевић Драган

Пејић Предраг

60.

Електричне машине са испитивањем

26.01.

1200

Живковић Саша

Пејић Предраг

61.

Електричне машине са регулацијом моторног погона

Пејић Предраг

Живковић Саша

62.

Електротермички уређаји

19.01.
1200

Петровић Славиша

Тошев Зоран

63.

Расхладни уређаји

15.12. 1200

Петровић Славиша

Тошев Зоран

64.

Електричне мреже


Марковић Зоран

Милинчић Милена

65.

Електрична постројења

22.01. 1200

Дуњић Оливера

Петровић Славиша

66.

Основе машинстваСтаменковић Дејан

Павловић Драган

67.

Електрично покретањеТошев Зоран

Крстић Саша

68.

Управљање електромоторним погоном


Крстић Саша

Тошев Зоран

69.

Електромоторни погон

17.01.
1130

Милосављевић Драган

Пејић Предраг

70.

Обновљиви извори енергијеМилосављевић Драган

Живковић Саша

71.

Пројектовање електричних инсталација


Крстић  Александар

Марковић Зоран

72.

Практична настава

(1. разред)

18.01. 1200

Илић Бобан

Стојановић Горан

73.

Практична настава

Т смер - 2. разред


 

Милосављевић Наташа

Динић Живановић Ивана

74.

Практична настава

Е смер - 2. разредИлић Бобан

Крстић Саша

75.

Практична настава

Е смер - 3. разред

18.01.

1200

Илић Бобан

Крстић Саша

76.

Основе практичних вештина


 

Илић Бобан

Стојановић Горан

77.

Грађанско васпитање

25.01.
1400

Лазовић Александра

Ђокић Марина

78.

Верска настава

25.01.
1400

Ђокић Марина

Лазовић Александра

 

 

New layer...
New layer...
N