Raspored vanrednih ispita - OKTOBAR 2019.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА ЗА

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2019/2020.

- трећи и четврти степен -


Пријава завршних испита је до 25.10.2019.

Испити су од 28.10.2019. до 01.11.2019. по посебном распореду.

Р.бр.

П р е д м е т

Датум

пoлагања

испита

Време

Испитна комисија

1.

Српски језик и књижевност

22.10.

1500

Стефановић Биљана

Бартон Јелена

2.

Енглески језик

21.10. 1300

Петровић Милена

Стефановић Милена

3.

Руски језик

 


 

4.

Француски језикАнгажовање из друге школе

5.

Немачки језик
6.

Математика

22.10.

1000

Митић-Николић Слађана

Стојановић Мирјана

7.

Физичко васпитање

30.10. 1130

Трифуновић Наташа

Јовановић Предраг

8.

Историјa

24.10.

1315

Стојковић Милица

Стамболић Бранкица

9.

Физика

 

 

Божиловић  Марина

Јовановић  Ивана

10.

Хемија


Јовановић  Ивана

Божиловић   Марина

11.

Биологија

Екологија и заштита животне срединеПејић Славица

Меденица Наташа

12.

Географија

29.10.

1130

Меденица Наташа

Пејић  Славица

13.

Музичка уметност

 

 

Јовановић Нела

Радовановић Милица

14.

Ликовна култура

31.10.

1100

Радовановић Милица

Петровић-Крстић Марина

15.

Социологија

29.10.

1230

Лазовић Александра

Ђорђевић Бранислава

16.

Филозофија

25.10.

1230

Ђорђевић Бранислава

Лазовић Алексадра

17.

Устав и право грађана

23.10.

1200

Костић  Звонимир

Лазовић Алексадра

18.

Економика и организација предузећа

25.10.

1000

Лазић Тамара

Лазовић Александра

19.

Предузетништво

25.10.

1000

Лазић Тамара

Митић Бојан

20.

Основи електротехнике   1

01.11.

1030

Стојановић  Вера

Митић Радмила

21.

Основи електротехнике   2Стојадиновић Радојка

Митић Радмила

22.

Техничко цртање са нац.геометријомМилинчић Милена

Младеновић Александар

23.

Рачунарска графика и Мултимедија

29.10.

0900

Динић Живановић Ивана

Робајац Александар

24.

Рачунарство и информатикаСтојановић Вера

Робајац Александар

25.

Електроника 1Милосављевић Зоран

Стојадиновић  Радојка

26.

Електрична мерењаПејић Предраг

Живковић Саша

27.

Елекротехнички материјали

23.10. 1230

Милосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

28.

Примена рачунара у електротехници

 

 

Нешић Верица

Робајац Александар

29.

Програмирање (II разред)

 

 

Стајић Данијела

Крстић Милена

30.

Програмирање (III разред)Стајић Данијела

Крстић Милена

31.

Програмирање (IV разред)

23.10.

1300

Стајић Данијела

Крстић Милена

32.

Рачунари (III разред)

01.11.

1330

Маринковић Миодраг

Пешев Валентина

33.

Рачунари (IV разред)

 

Пешев Валентина

Танасковић Наташа

34.

Рачунарске мреже и комуникацијеДимић Виолета

Пешић Андреја

35.

Мерења у електроници

31.10. 1000

Јевтић Радоје

Шубаревић Татјана

36.

Дигитална електроника

23.10. 1230

Шубаревић Татјана

Динић-Живановић Ивана

37.

Електроника 2

25.10.
1200

Милосављевић Зоран

Стојадиновић Радојка

38.

Рачунари и програмирањеКрстић Милена

Ранђеловић Момчило

39.

Основе телекомуникација


Шубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

40.

Електронски појачавачиМилосављевић Зоран

Динић-Живановић Ивана

41.

Микропроцесори са елементима програмирањаДрндаревић Валентина

Динић-Живановић Ивана

42.

Високофрекфенцијска електроникаШубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

43.

Електронски медицински уређајиМилосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

44.

Елементи аутоматизације

21.10.
1300

Ничковић Јован

Шубаревић Татјана

45.

Мерења у аутоматици


Пешић Андреја

Ничковић Јован

46.

Системи аутоматског управљања

Ничковић Јован

Пешић Андреја

47.

Рачунари у системима управљањаНичковић Јован

Пешић Андреја

48.

Микроконтролери

Пешић Андреја

Митић Радмила

49.

Програмабилни логички контролериПешић Андреја

Шубаревић Предраг

50.

Основе аутоматског управљања

21.10.
1300

Ничковић Јован

Шубаревић Татјана

51.

Електричне инсталације и осветљење

21.10.

1100

Крстић Александар

Марковић Зоран

52.

ЕлектроенергетикаКрстић Александар

Марковић Зоран

53.

Енергетска електроникаМарковић Зоран

Тошев Зоран

54.

Електроника у енергетици

28.10.
1030

Тошев Зоран

Марковић Зоран

55.

Мерења у електроенергетициПејић Предраг

Костић Марина

56.

Електричне машине са испитивањем

 


Живковић Саша

Пејић Предраг

57.

Електричне машине са регулацијом моторног погона

Пејић Предраг

Живковић Саша

58.

Електротермички уређајиПетровић Славиша

Тошев Зоран

59.

Расхладни уређајиПетровић Славиша

Тошев Зоран

60.

Електричне мрежеМарковић Зоран

Милинчић Милена

61.

Електрична постројења

28.10. 1200

Дуњић Оливера

Петровић Славиша

62.

Основе машинства

30.10.
1330

Стаменковић Дејан

Павловић Драган

63.

Електрично покретањеТошев Зоран

Крстић Саша

64.

Управљање електромоторним погоном


Крстић Саша

Тошев Зоран

65.

Електромоторни погонКрстић  Александар

Живковић Саша

66.

Обновљиви извори енергијеПејић Предраг

Живковић Саша

67.

Пројектовање електричних инсталација

21.10.
1100

Крстић  Александар

Марковић Зоран

68.

Практична настава 1. разред

31.10. 1000

Митић Бојан

Стојановић Горан

69.

Практична настава Т смер - 2. разред

30.10.

1230

Милосављевић Наташа

Митић Бојан

70.

Практична настава Е смер - 2. разредКрстић Саша

Стојановић Горан

71.

Практична настава Е смер - 3. разред


 

Крстић Саша

Стојановић Горан

72.

Увод у архитектуру рачунара


 

Маринковић Миодраг

Динић Живановић Ивана

73.

Грађанско васпитање

29.10.
1230

Лазовић Александра

Стојаковић Драган

74.

Верска настава

29.10.
1000

Стојаковић Драган

Лазовић Александра

75.

Механика

30.10. 1330

Стаменковић Дејан

Шубаревић Предраг

76.

Мехатронски системиПавловић Драган

Шубаревић Предраг

77.

  

78.

  

79

 
New layer...
New layer...
N