Raspored vanrednih ispita - JANUAR 2019.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА ЗА

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2018/2019.

- трећи и четврти степен -


Пријава завршних испита је до 21.1.2019.

Испити су од 23.1.2019. до 25.1.2019. по посебном распореду.

Р.бр.

П р е д м е т

Датум

пoлагања

испита

Време

Испитна комисија

1.

Српски језик и књижевност

 

 

Мићовић Гордана

Стефановић Биљана

2.

Енглески језик

15.01. 1130

Садиковић Бојана

Стефановић Милена

3.

Руски језик

18.01.

1130

Николић Александра

4.

Француски језик
5.

Немачки језик
6.

Математика

15.01.

1000

Стојановић Биљана

Петровић Милена

7.

Физичко васпитање

16.01. 1200

Трифуновић Наташа

Јовановић Предраг

8.

Историјa

 

Стојковић Милица

Стамболић Бранкица

9.

Физика

23.01.

1100

Божиловић  Марина

Јовановић  Ивана

10.

Хемија


Јовановић  Ивана

Божиловић   Марина

11.

Биологија

Екологија и заштита животне средине

17.01.

1230

Пејић Славица

Меденица Наташа

12.

ГеографијаМеденица Наташа

Пејић  Славица

13.

Музичка уметностЈовановић Нела

Радовановић Милица

14.

Ликовна култура

 

 

Радовановић Милица

Јовановић Нела

15.

Социологија

 

 

Лазовић Александра

Ђорђевић Бранислава

16.

Филозофија

14.01.

1130

Ђорђевић Бранислава

Лазовић Алексадра

17.

Устав и право грађана

14.01.

1100

Костић  Звонимир

Лазовић Алексадра

18.

Економика и организација предузећа

21.01.

1400

Лазић Тамара

Лазовић Александра

19.

ПредузетништвоЛазић Тамара

Радовић Снежана

20.

Основи електротехнике   1

15.01.

1300

Стојановић  Вера

Митић Радмила

21.

Основи електротехнике   2Стојадиновић Радојка

Митић Радмила

22.

Техничко цртање са нац.геометријом

18.01. 1100

Милинчић Милена

Младеновић Александар

23.

Рачунарска графика и Мултимедија

 


Младеновић Александар

Динић Живановић Ивана

24.

Рачунарство и информатика

16.01. 1100

Стојановић Вера

Робајац Александар

25.

Електроника 1Милосављевић Зоран

Стојадиновић  Радојка

26.

Електрична мерењаПејић Предраг

Живковић Саша

27.

Елекротехнички материјали

21.01. 1300

Милосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

28.

Примена рачунара у електротехници

16.01.

1130

Нешић Верица

Робајац Александар

29.

Програмирање (II разред)Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

30.

Програмирање (III разред)

18.01.

1100

Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

31.

Програмирање (IV разред)

18.01.

1100

Ранђеловић Момчило

Младеновић Александар

32.

Рачунари (III разред)Динић Живановић Ивана

Пешев Валентина

33.

Рачунари (IV разред)

25.01.

1030

Пешев Валентина

Танасковић Наташа

34.

Рачунарске мреже и комуникације

16.01.
1430

Димић Виолета

Пешић Андреја

35.

Мерења у електроници

22.01. 1030

Јевтић Радоје

Костић Марина

36.

Дигитална електроника

23.01. 1400

Јовановић Снежана

Шубаревић Татјана

37.

Електроника 2

16.01.
1200

Милосављевић Зоран

Стојадиновић Радојка

38.

Рачунари и програмирањеКрстић Милена

Ранђеловић Момчило

39.

Основе телекомуникација


Шубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

40.

Електронски појачавачиМилосављевић Зоран

Динић-Живановић Ивана

41.

Микропроцесори са елементима програмирања


Дрндаревић Валентина

Динић-Живановић Ивана

42.

Високофрекфенцијска електроникаШубаревић Татјана

Милосављевић Зоран

43.

Електронски медицински уређајиМилосављевић Наташа

Шубаревић Татјана

44.

Елементи аутоматизацијеНичковић Јован

Пешић Андреја

45.

Мерења у аутоматици


Пешић Андреја

Ничковић Јован

46.

Системи аутоматског управљања

Ничковић Јован

Пешић Андреја

47.

Рачунари у системима управљањаНичковић Јован

Пешић Андреја

48.

Микроконтролери

Пешић Андреја

Митић Радмила

49.

Програмабилни логички контролериПешић Андреја

Шубаревић Предраг

50.

Основе аутоматског управљањаНичковић Јован

Маринковић Миодраг

51.

Електричне инсталације и осветљењеКрстић Александар

Марковић Зоран

52.

Електроенергетика

21.01. 1200

Крстић Александар

Марковић Зоран

53.

Енергетска електроникаМарковић Зоран

Тошев Зоран

54.

Електроника у енергетициМарковић Зоран

Тошев Зоран

55.

Мерења у електроенергетициПејић Предраг

Костић Марина

56.

Електричне машине са испитивањем

18.01.

1200

Живковић Саша

Пејић Предраг

57.

Електричне машине са регулацијом моторног погона

Пејић Предраг

Живковић Саша

58.

Електротермички уређаји

18.01.
1000

Петровић Славиша

Тошев Зоран

59.

Расхладни уређаји


Петровић Славиша

Тошев Зоран

60.

Електричне мреже


Марковић Зоран

Милинчић Милена

61.

Електрична постројења

15.01. 1130

Дуњић Оливера

Петровић Славиша

62.

Основе машинства

16.01.
1100

Стаменковић Дејан

Павловић Драган

63.

Електрично покретањеТошев Зоран

Крстић Саша

64.

Управљање електромоторним погоном


Крстић Саша

Тошев Зоран

65.

Електромоторни погонКрстић  Александар

Живковић Саша

66.

Обновљиви извори енергијеПејић Предраг

Живковић Саша

67.

Пројектовање електричних инсталација

21.01.
1200

Крстић  Александар

Марковић Зоран

68.

Практична настава 1. разред

17.01. 1130

Митић Бојан

Стојановић Горан

69.

Практична настава Т смер - 2. разред

17.01.

1130

Милосављевић Наташа

Митић Бојан

70.

Практична настава Е смер - 2. разредКрстић Саша

Стојановић Горан

71.

Практична настава Е смер - 3. разред

17.01.

1130

Крстић Саша

Стојановић Горан

72.

Основе практичних вештинаИлић Бобан

Стојановић Горан

73.

Грађанско васпитање

14.01.
1300

Лазовић Александра

Стојаковић Драган

74.

Верска наставаСтојаковић Драган

Лазовић Александра

75.

МеханикаСтаменковић Дејан

Шубаревић Предраг

76.

Мехатронски системиПавловић Драган

Шубаревић Предраг

New layer...
New layer...
N