Specijalističko obrazovanje - JUN 2018.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА

У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018.


Пријава специјалистичких испита до 12.06.2018.

Испити су од 13.06. до 15.06.2018. по посебном распореду.

Р.бр.

П р е д м е т

Датум

пoлагања

испита

Време

Испитна комисија

1.

Примена  енергетске електронике

12.06.

1230

Марковић  Зоран

Тошев Зоран

2.

Електрична мерења у енергетициМилосављевић Драган

Пејић Предраг

3.

Организација рада и основе система квалитета


Петровић Славиша

Тошев Зоран

4.

Разводна постројења

04.06.

0930

Дуњић Оливера

Крстић Саша

5.

Електроенергетски водови

 


Марковић  Зоран

Тошев Зоран

6.

Електроенергетски надземни

водови и кабловиМарковић Зоран

Тошев Зоран

7.

Заштита електричних мрежа

15.06. 1130

Марковић Зоран

Крстић Александар

8.

Електричне машинеЖивковић Саша

Пејић Предраг

9.

Електричне инсталације и осветљењаКрстић Александар

Дуњић Оливера

10.

Електромоторни погон са управљањем


Крстић Александар

Дуњић Оливера

11.

ЕлектроникаМилосављевић Зоран

Стојадиновић Радојка

12.

Мерења у аутоматици


Ничковић Јован

Пешић Андреја

13.

Основе рачунарске техникеТанасковић Наташа

Димић Виолета

14.

Хидрауличне и пнеуматске компоненте аутоматике


Стаменковић Дејан

Павловић Драган

15.

Елементи мерно-регулационе технике

15.06. 1200

Ничковић Јован

Пешић Андреја

16.

Системи аутоматског управљања

11.06.
1300

Пешић Андреја

Ничковић Јован

17.

Пракса - Т  смер


Пешић Андреја

Ничковић Јован

18.

Пракса - Е смерКрстић Саша

Илић Бобан

19.

Електротермички уређајиЖивковић Саша

Пејић Предраг

20.

Расхладни уређајиЖивковић Саша

Пејић Предраг

21.

Аутоматско управљање термичким и расхладним уређајимаНичковић Јован

Пешић Андреја

22.

Електричне машине са електромоторним погономЖивковић Саша

Пејић Предраг

23.

Електрична опрема са технологијом обраде


Живковић Саша

Пејић Предраг

24.

Технолигија израда трансформатора


Пeјић Предраг

Живковић Саша

25.

Технологија израде обртних електричних машина

 


Пeјић Предраг

Живковић Саша

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

13.04.2011

12,00