Specijalističko obrazovanje - JANUAR 2018.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА

У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018.


Пријава специјалистичких испита до 22.01.2018.

Испити су од 23.01 до 26.01. по посебном распореду.

Р.бр.

П р е д м е т

Датум

пoлагања

испита

Време

Испитна комисија

1.

Примена  енергетске електроникеМарковић  Зоран

Тошев Зоран

2.

Електрична мерења у енергетициМилосављевић Драган

Пејић Предраг

3.

Организација рада и основе система квалитетаПетровић Славиша

Тошев Зоран

4.

Разводна постројења

 

Дуњић Оливера

Крстић Саша

5.

Електроенергетски водови

 


Марковић  Зоран

Тошев Зоран

6.

Електроенергетски надземни

водови и кабловиМарковић Зоран

Тошев Зоран

7.

Заштита електричних мрежаМарковић Зоран

Крстић Александар

8.

Електричне машине


Живковић Саша

Пејић Предраг

9.

Електричне инсталације и осветљењаКрстић Александар

Дуњић Оливера

10.

Електромоторни погон са управљањем


Крстић Александар

Дуњић Оливера

11.

Електроника

24.01.
1230

Милосављевић Зоран

Стојадиновић Радојка

12.

Мерења у аутоматици


Ничковић Јован

Пешић Андреја

13.

Основе рачунарске технике

26.01.

1200

Танасковић Наташа

Димић Виолета

14.

Хидрауличне и пнеуматске компоненте аутоматике


Стаменковић Дејан

Павловић Драган

15.

Елементи мерно-регулационе техникеНичковић Јован

Пешић Андреја

16.

Системи аутоматског управљања


Пешић Андреја

Ничковић Јован

17.

Пракса - Т  смер


Пешић Андреја

Ничковић Јован

18.

Пракса - Е смерКрстић Саша

Илић Бобан

19.

Електротермички уређајиЖивковић Саша

Пејић Предраг

20.

Расхладни уређајиЖивковић Саша

Пејић Предраг

21.

Аутоматско управљање термичким и расхладним уређајимаНичковић Јован

Пешић Андреја

22.

Електричне машине са електромоторним погоном


Живковић Саша

Пејић Предраг

23.

Електрична опрема са технологијом обраде


Живковић Саша

Пејић Предраг

24.

Технолигија израда трансформатора


Пeјић Предраг

Живковић Саша

25.

Технологија израде обртних електричних машина

 


Пeјић Предраг

Живковић Саша

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

13.04.2011

12,00