Specijalističko obrazovanje - DECEMBAR 2017.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА

У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018.


Пријава специјалистичких испита до 15.12.

Испити су од понедељка 20.12 до 22.12. по посебном распореду.

Р.бр.

П р е д м е т

Датум

пoлагања

испита

Време

Испитна комисија

1.

Примена  енергетске електронике

15.12.

1200

Марковић  Зоран

Тошев Зоран

2.

Електрична мерења у енергетици

12.12. 1100

Милосављевић Драган

Пејић Предраг

3.

Организација рада и основе система квалитетаПетровић Славиша

Тошев Зоран

4.

Разводна постројења

 

Дуњић Оливера

Крстић Саша

5.

Електроенергетски водови

 


Марковић  Зоран

Тошев Зоран

6.

Електроенергетски надземни

водови и кабловиМарковић Зоран

Тошев Зоран

7.

Заштита електричних мрежаМарковић Зоран

Крстић Александар

8.

Електричне машине


Живковић Саша

Пејић Предраг

9.

Електричне инсталације и осветљењаКрстић Александар

Дуњић Оливера

10.

Електромоторни погон са управљањем


Крстић Александар

Дуњић Оливера

11.

Електроника


Милосављевић Зоран

Стојадиновић Радојка

12.

Мерења у аутоматици

14.12. 1230

Ничковић Јован

Пешић Андреја

13.

Основе рачунарске техникеПоповић Наташа

Димић Виолета

14.

Хидрауличне и пнеуматске компоненте аутоматике

13.12. 1130

Стаменковић Дејан

Павловић Драган

15.

Елементи мерно-регулационе техникеНичковић Јован

Пешић Андреја

16.

Системи аутоматског управљања


Пешић Андреја

Ничковић Јован

17.

Пракса - Т  смер


Пешић Андреја

Ничковић Јован

18.

Пракса - Е смер

14.12. 1230

Крстић Саша

Илић Бобан

19.

Електротермички уређајиЖивковић Саша

Пејић Предраг

20.

Расхладни уређајиЖивковић Саша

Пејић Предраг

21.

Аутоматско управљање термичким и расхладним уређајимаНичковић Јован

Пешић Андреја

22.

Електричне машине са електромоторним погоном


Живковић Саша

Пејић Предраг

23.

Електрична опрема са технологијом обраде


Живковић Саша

Пејић Предраг

24.

Технолигија израда трансформатора


Пeјић Предраг

Живковић Саша

25.

Технологија израде обртних електричних машина

 


Пeјић Предраг

Живковић Саша

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

13.04.2011

12,00