Projekti

Primer energetske efikasnosti u našoj školi


Učionica 112 namenjena je za rad na računarima (projektovanje, kucanje teksta, programiranje, grafička obrada slika i dr.).  Staro osvetljenje je bilo realizovano svetiljkama u obliku kugli koje su visile sa plafona. Nije bilo osvetljenja školske table. Bilo je ukupno devet kugli, a u svakoj kugli je bila po jedna standardna sijalica sa užarenim vlaknom od 100W. Ukupna snaga svih svetiljki u prostoriji je bila 900W.

Firma PHILIPS je donirala našoj  školi savremene svetiljke sa fluorescentnim sijalicama, a sve u cilju povećanja energetske efikasnosti osvetljenja u školama. Energetska efikasnost osvetljenja predstavlja štednju energije pri čemu kvalitet osvetljenja ostajaje isti ili se unapređuje.

Novo osvetljenje učionice je realizovano svetiljkama EFix TCS260 2x49W (ukupno 6), a  osvetljenje table svetiljkama EFix TCS260 1x49W (ukupno 2). Sijalice su fluorescentne tipa MASTER TL5 sa elektronskim prigušnicama, koje štede do 28%  manje energije od tradicionalnih fluorescentnih sijalica. Novim osvetljenjem je postignuta ušteda u energiji pri čemu  je ukupna snaga svih 8 svetiljki 758W. Nivo osvetljenosti je višestruko povećan u odnosu na staro rešenje pri čemu je pridodato i osvetljenje školske table. Novo osvetljenje učionice i školske table je urađeno u skladu sa važećom evropskom normom EN 12464-1. Čitavo osvetljenje su isprojektovali profesori iz naše škole  uz veliku pomoć firmi: PHILIPS i BLAGOJEVIĆ iz Novog Sada. Postavljanje svetiljki su odradili učenici i tehnička lica naše škole. Merenje osvetljenosti i proveru ispravnosti su uradilli učenici naše škole zajedno sa profesorima.

Ovo je samo početak jer je namera da se poboljša energetska efikasnost osvetljenja čitave škole.

 

Osvetljenje:                      pre ugradnje                                                  posle ugradnje