Učenički parlament - vesti

Prevencija vršnjačkog nasilja

Vršnjačke edukacije u okviru projekta  „Prevencija – prevencija vršnjačkog nasilja među mladima “

u saradnji sa Neformalnom grupom građana Budi Muško Klub-Niš

Na poziv učeničkog parlamenta i uz dozvolu direkotra ETŠ “Nikola Tesla” Neformalna grupa građana Budi Muško Klub-Niš (BMK Niš)  je održala vršnjačke edukacije u okviru projekta „Prevencija – prevencija vršnjačkog nasilja među mladima “.  Radionice su bile održane 27.10. i 28.10.2015. godine u našoj školi.

Projekat je obuhvatio niz edukativnih radionica, u formi vršnjačkih edukacija za odabrane učenike iz škole. U okviru edukacija, koje su održane vršnjački edukatori, učenici su stekli osnovne veštine i znanja u oblasti prevencije nasilja, kao i načine za pravilno reagovanje u slučajevima vršnjačkog nasilja bilo da se ono dešava u školi ili van nje.

Radionice koje su se obrađivale u okviru edukacija bile su: „Šta je to što zovemo rod?“, „Ponašaj se kao muškarac, ponašaj se kao žena“, „Etiketiranje“, „Šta je nasilje?“, „Fizičko nasilje“, „Seksualno nasilje“, „Emocionalno/psihološko nasilje“, „Digitalno nasilje“, „Kako reagovati na nasilje? (pregovaračke veštine i prijavljivanje nasilja)“ i „Planiranje sajma predrasuda i stereotipa“.

Nakon edukacije polaznici su, zajedno sa vršnjačkim edukatorima, organizovali „sajam predrasuda i stereotipa“ 5.11.2015. godine u gimnaziji „Stevan Sremac”. Na taj način naša škola je uzela učešće na sajmu  koji je bio organizovan na nivou grada i na kom je učestvovao veliki broj Učeničkih  parlamenata.

Škola je u okviru ovog projekta dobila:

  1. 20 edukovanih učenika koji će znati kako da preventivno reaguju u slučajevima vršnjačkog nasilja,
  2. Formiran „Preventiva tim“ koji će kontinuirano raditi na promociji nenasilja i moći da radi na edukaciji ostalih učenika škole,
  3. Održan „Sajam predrasuda i stereotipa“,
  4. Kontinuiranu podršku Budi muško kluba Niš, usmerenu ka dodatnoj edukaciji i pružanju podrške prilikom realizacije aktivnosti „Preventiva timova“

Predsednik Učeničkog parlamenta

Srđan Simić

NAJPRODUKTIVNIJA GODINA ZA PARLAMENTARCE, školska 2014/15

Parlamentarci su i ove školske 2014/15. godine pokazali veliku otvorenost i spremnost za učešće u brojnim akcijama.

Dve humanitarne akcije, učešće na seminarima, tribinama, organizovanje izleta, su samo neke od aktivnosti kojima se predstavnici učeničkog parlamenta mogu pohvaliti.

Prvo polugodište je uvek rezervisano za humanitarne akcije. Tako se i ove godine UP (učenički parlament) odlučio, ne za jednu, već za dve takve akcije. Prva je bila izvedena u školi „14. oktobar“ u saradnji sa bibliotečkom sekcijom. Uz pripremljen muzički program i slatke paketiće parlamentarci su organizovali druženje sa učenicima ove škole. Učenici su mogli da se upoznaju sa radom i specijalizovanim učionicama i radionicama škole. Utisak je da su njihova otvorenost i toplina ono što ih najviše krasi. Ovo je bio naš doprinos njihovom obeležavanju Dana škole.

Ubrzo, pred novogodišnje praznike, parlamentarci su još jednom pokazali da misle na najmlađe. Priprema paketića za decu iz „Svratišta“ je još jedna humanitarna akcija u ovoj školskoj godini.

Učešće na seminaru „Medijska pismenost“ zauzima posebno mesto u aktivnostima UP.         Parlamentarci su za svoje učešće zvanično pohvaljeni od voditelja seminara, a da su pohvale i zaslužili dokazuje i njihovo angažovanje u prenošenju stečenih znanja na učenike naše škole. Brojne radionice i predavanja koje je učenik Srđan Simić pripremio, ostvarile su svoj cilj.

Ništa manje značajno je i učešće na forumu o inkluziji. Ponovo, veliko angažovanje učenika Srđana Simića u projektu „Forumovanje o inkluziji“ gde je predstavljen rad parlamenta u konkretnim akcijama. Projekat se sastojao u izradi prezentacije kroz koju je predstavljena humanitarna akcija izvedena u školi „14. oktobar“ i ukazivanju na značaj uključivanja mladih u pružanju podrške deci sa invaliditetom.

Parlamentarci su aktivno učestvovali i u promociji škole.

Kao najlepša i najatraktivnija aktivnost je učešće na „Danima Sunca“, gde, tradicionalno već šestu godinu zaredom, svi predstavnici parlamenta nastoje da svojom transparentnošću i lepršavošću privuku pažnju na ovu manifestaciju. Ove godine izrađena je i maskota Sunčica, a zbog dobre medijske podrške maskota je bila „učesnik“ svih televizijskih gostovanja.

Ovim se ne završava rad parlamentaraca, jer će se još jednom ove školske godine pokazati na delu. Povodom „nedelje matematike“ u maju (24.05.), učenici će uzeti učešće u pružanju podrške i pomoći u radu deci sa smetnjama u razvoju.

koordinator  Aleksandra Lazović

Đaci sređuju klupe i stolice

Na inicijativu Učeničkog parlamenta, Pedagoški kolegijum je odobrio akciju sređivanja stolica u okviru odeljenskih zajednica.


Humanitarna akcija – Škola za osnovno i srednje obrazovanje „14. oktobar“

12.01.2015.

Predstavnici Učeničkog parlamenta i Bibliotečke sekcije posetili su školu „14. oktobar“ i tom prilikom uručili pakete slatkiša. Poseta je osmišljena kao jedan vid druženja. Povod je bio proslava Dana škole. Uz muziku, na obostrano zadovoljstvo, atmosfera je bila pozitivna, a deca su bila slobodna da pokažu sve svoje  pevačke i glumačke veštine. Opšti utisak je da smo dočekani sa puno ljubavi i poštovanja. Ova poseta omogućila nam je da saznamo nešto više o načinu rada u školi, njenim radionicama (tkačnici, šivari, frizerskom salonu), ali su poseban utisak ostavile učionica „Montesori“ u kojoj se odvija specifičan oblik rada, senzorna soba za opuštanje, kao i celokupan izgled škole u kojoj dominiraju vedre boje i puno zelenila.

Poseta je završena uz obećanje da susret ponovimo u okviru „Tesline nedelje“ kada će učenici škole „14. oktobar“ izlagati svoje radove. Kao izraz zahvalnosti i znak pažnje, učenici naše škole su dobili zahvalnicu od direktora Zorana Nikolića.

Aleksandra Lazović

Humanitarna akcija – „SVRATIŠTE“

12.01.2015.

U dogovoru sa koordinatorkom  „Svratišta“ Sonjom Šumonjom, predstavnici Učeničkog parlamenta su 27.12.2014. posetili decu u „Svratištu“ i tom prilikom im podelili slatkiše.Učenički parlament je, povodom novogodišnjih praznika, organizovao humanitarnu akciju. Akcija se sastojala u prikupljanju novčanih sredstava za novogodišnje paketiće za decu iz „Svratišta“. Ovoj poseti i kratkom druženju prisustvovale su i koordinatorke parlamenta Aleksandra Lazović i Slavica Pejić, brojni volonteri i koordinatorka „Svratišta“ Sonja Šumonja.

Aleksandra Lazović

Strana 1 od 2