Učenički parlament - vesti

Saradnja sa IDEA-om

Učenički parlament je u decembru uspešno sproveo humanitarnu akciju. Tom prilikom su za decu lošeg materijalnog stanja, učenici i profesori naše škole prikupili garderobu i igračke. Ova akcija je izvedena u saradnji sa IDEA-om.

U februaru i martu održan je seminar pod nazivom Medijacija. Parlamentarci su prošli obuku iz oblasti nenasilne komunikacije konstruktivnog rešavanja konflikata medijacije kao oblika posredovanja u sukobu između dve ili više osoba. Obučeni vršnjački medijatori stekli su pravo da svoje znanje i veštine prenose ostalim učenicima.

Parlament učestvuje u pripremanju „Tesline nedelje“, a svi ostali planovi vezani su za sređivanje školskih prostorija.

Kako izaći na kraj sa nezgodnim sagovornicima?

Prerađen tekst  Nebojše Jovanovića

Šta možemo da uradimo kada smo suočeni sa “teškim” ljudima, ljudima sa teškim stilovima komunikacije? Da ih se klonimo, ako možemo Šta ako ne možemo da ih se klonimo? Ako zavisimo od njih, ako moramo da sarađujemo sa njima?

******

Čovek može da menja samo sebe. Sa drugima se može postaviti na funkcionalniji način.

******

* ŠTA SA LJUDIMA KOJI STALNO KRITIKUJU?

Opširnije...

Aktivno slušanje

Na osnovu zapisa Miodraga Kostića
Aktivno slušanje:
Verovatno ste ranije čuli za izreku: čovek ima samo jedna usta, ali dva oka i dva uha!
Ako u komunikaciji imamo za cilj da sagovornika uverimo u nešto, onda je važno da ta komunikacija proizvede efekat koji želimo.
Kako uveriti sagovornika?

Opširnije...

Strana 2 od 2