Пројекти

> Пројекти

Безбедносна култура у свету младих

Циљ пројекта је стварање услова за побољшање безбедности средњошколаца, директно укључивање средњошколаца на принципима солидарности и волонтерског рада у решавању проблема вршњачког насиља.

Тесла Инфо Куп

Циљ такмичења је популаризација модерних информатичких и комуникационих технологија.

Дигитална школа

Пројекат има за циљ да сачини модел развоја  и  признавања  „дигиталних  школа“  који ће послужити  као  путоказ за  успешно  развијање  дигиталних  образовних  пракси у школама.